آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

آپارتمان اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه

84ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک سرا ارامن...

طبقه دوم-زيربنا 67متر- 1خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

145ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان کرج ماهدشت

زيربنا 75متر- 1خوابه - نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه سوم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه سه طبقه- نوساز

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک پردی...

طبقه چهارم-زيربنا 62متر- 1خوابه

192ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه

65ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه سوم-زيربنا 61متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه جنوبی-سن بنا 6سال

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه سوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

83ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک سه راه اب...

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 5سال

157ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک شکرایی

طبقه دوم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 9سال

320ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه هشتم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

143ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 2ميليون

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 65متر-سيستم نقشه آپارتمانی-سن بنا 1سال

450ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک نمک کوریه...

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 9سال

125ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دهم-زيربنا 65متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

225ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه همکف-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه

81ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک الغد...

طبقه چهارم-زيربنا 54متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 5سال

72ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک قنات

طبقه اول-زيربنا 52متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 5سال

117ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 2خوابه -سن بنا 11سال

مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه پنجم-زيربنا 65متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

65ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه چهارم-زيربنا 60متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

75ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه سوم-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 8سال

65ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

زيربنا 55متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

81ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان منازل بهزیستی...

طبقه دوم-زيربنا 72متر- 2خوابه - نوساز

45ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک جهانگیری

طبقه سیزدهم-زيربنا 75متر- 2خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک خ امام

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

1ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه همکف-زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

125ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 61متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

122ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک امین...

طبقه چهارم-زيربنا 52متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه

60ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه هشتم-زيربنا 74متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

110ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

آپارتمان خ ملاصدارا

طبقه دوم-زيربنا 65متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 12سال

43ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک امیر...

طبقه سوم-زيربنا 73متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال

110ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه ششم-زيربنا 68متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

139ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

19/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک پردی...

طبقه سوم-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 4سال

111ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

19/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه همکف-زيربنا 55متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 3سال

60ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

19/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک دروازه ته...

طبقه همکف-زيربنا 64متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

19/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک پردی...

طبقه دوم-زيربنا 61متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 5سال

134ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/07/1396جزئیات

آپارتمان اراک رو به رو ...

طبقه هفتم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک پشت انبار...

طبقه سوم-زيربنا 62متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 8سال

137ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه دوم-زيربنا 55متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 17سال

80ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

16/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 8سال

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه سوم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 6سال

90ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک مصطفی خمی...

طبقه پنجم-زيربنا 72متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/11/1394جزئیات

آپارتمان اراک سه راه اب...

طبقه چهارم-زيربنا 72متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال

162ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/11/1394جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/09/1394جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه سوم-زيربنا 65متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 4سال

75ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/09/1394جزئیات

آپارتمان اراک هپکو

طبقه اول-زيربنا 66متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 5سال

145ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/09/1394جزئیات