آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 74متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 4سال

222ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/12/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 67متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه

215ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/12/1397جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 1سال

265ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/12/1397جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه دوم-زيربنا 72متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

155ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک ولیع...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 1.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

30/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه دوم-زيربنا 52متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

170ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه همکف-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه ششم-زيربنا 65متر- 1خوابه

195ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه

84ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک سرا ارامن...

طبقه دوم-زيربنا 67متر- 1خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

145ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان کرج ماهدشت

زيربنا 75متر- 1خوابه - نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

طبقه سوم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه سه طبقه- نوساز

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک پردی...

طبقه چهارم-زيربنا 62متر- 1خوابه

192ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات