آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 118متر- 2خوابه - نوساز

590ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/02/1398جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

472ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

31/01/1398جزئیات

آپارتمان اراک خ امام

زيربنا 113متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

960ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/12/1397جزئیات

آپارتمان اراک جهرم

طبقه اول-زيربنا 106متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

21/12/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه سوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

497ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/12/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک الغد...

طبقه ششم-زيربنا 106متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 10سال

340ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/12/1397جزئیات

آپارتمان اراک میدان اما...

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک ملک

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

مسکن اراک جامع086-2776612

30/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک خرم

طبقه اول-زيربنا 112متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

670ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک هپکو

زيربنا 118متر- 2خوابه - نوساز

649ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک خرم

طبقه اول-زيربنا 121متر- 3خوابه -سن بنا 12سال

930ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک نمک کوریه...

طبقه اول-زيربنا 122متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

610ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1397جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه سوم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

16/08/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

340ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات