آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

آپارتمان اراک پل فرنگی

طبقه ششم-زيربنا 151متر- 3خوابه - نوساز

728ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/07/1397جزئیات

آپارتمان اراک نمک کوریه...

طبقه نهم-زيربنا 152متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 154متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/02/1397جزئیات

آپارتمان اراک پل برق

طبقه یازدهم-زيربنا 152متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

520ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/11/1396جزئیات

آپارتمان منازل پتروشیم...

طبقه دوم-زيربنا 168متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

77ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک الکه

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

590ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/12/1394جزئیات

آپارتمان اراک میرزای شی...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

608ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/12/1394جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

16/04/1394جزئیات

آپارتمان اراک شهر صنعتی...

طبقه دهم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

412ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/02/1394جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه سوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

646ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/12/1393جزئیات

آپارتمان اراک مدرس

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 3خوابه - نوساز

537ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/11/1393جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

600ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1393جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 171متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

615ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/10/1393جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 175متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

229ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/10/1393جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه پنجم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

490ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/08/1393جزئیات

آپارتمان مهاجران

طبقه دوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 20سال

118ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/06/1393جزئیات

آپارتمان بلوک D

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/02/1393جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه سوم-زيربنا 152متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر 3سانتی- 2خوابه

360ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/02/1393جزئیات

آپارتمان اراک پل برق

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما سنگ- 3خوابه -قیمت متر مربع 2.7ميليون

445ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/10/1392جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر 3سانتی- 3خوابه

750ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/08/1392جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه هشتم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما ترکیبی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.115ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

14/08/1392جزئیات

آپارتمان اراک شهرک توحی...

طبقه اول-زيربنا 175متر-سيستم نقشه دو طبقه وپیلوت-نما آجر 3سانتی- 1خوابه -سن بنا 10سال

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/08/1392جزئیات

آپارتمان کرج شهرک جهان

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

مسکن اراک جامع086-2776612

31/03/1391جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

352ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/02/1391جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

زيربنا 160متر-سيستم نقشه دو طبقه وپیلوت-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5سال

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/02/1391جزئیات

آپارتمان اراک شهر ک مها...

طبقه چهارم-زيربنا 158متر- 3خوابه

33ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/08/1390جزئیات

آپارتمان اراک میدان شری...

طبقه هشتم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه آپارتمانی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.2تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

28/03/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهر صنعتی...

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.8تومان

448ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1396جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 164متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.3تومان

377ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/10/1395جزئیات

آپارتمان اراک خ امام

طبقه پنجم-زيربنا 151متر- 3خوابه - نوساز

600ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/10/1395جزئیات

آپارتمان اراک عباس آباد...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

640ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/08/1395جزئیات

آپارتمان شازند استانه

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1ميليون

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/07/1395جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

-طبقه دوم-زيربنا 164متر-سيستم نقشه آپارتمانی

370ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

23/05/1395جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه دهم-زيربنا 173متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما ترکیبی- 3خوابه - نوساز

620ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/03/1395جزئیات

آپارتمان پتروشیمی

طبقه چهارم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه

90ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

11/01/1395جزئیات