آپارتمان متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه چهارم-زيربنا 200متر- 2خوابه - نوساز

320ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/09/1395جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه پنجم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

540ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/12/1394جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه دوم-زيربنا 198متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

790ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/12/1394جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه سوم-زيربنا 197متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

886ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/10/1393جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 187متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

840ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/10/1393جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر 3سانتی- 3خوابه

540ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/05/1393جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه دوم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه دو طبقه وپیلوت- 2خوابه

480ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/02/1393جزئیات

آپارتمان اراک شهرک نبئی...

طبقه سوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

مسکن اراک جامع086-2776612

07/09/1392جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه اول-زيربنا 185متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر 3سانتی- 3خوابه -قیمت متر مربع 2.2ميليون

400ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/08/1392جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه اول-زيربنا 185متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر 3سانتی- 3خوابه

420ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/02/1392جزئیات

آپارتمان اراک نمک کوریه...

زيربنا 195متر- 3خوابه

530ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1391جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

175ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/09/1391جزئیات

آپارتمان اراک ملک

طبقه سوم-زيربنا 185متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

265ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/07/1391جزئیات