آپارتمان متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 650متر- 1خوابه

123ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

زيربنا 1000متر-قیمت متر مربع 1.95ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه ششم-زيربنا 1400متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 850متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1397جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه پنجم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

528ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

19/09/1396جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه دوم-زيربنا 950متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه

70ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک رودکی

-طبقه اول-زيربنا 350متر

390ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/10/1393جزئیات

آپارتمان اراک خانه میرا...

طبقه دوم-زيربنا 260متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

450ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

23/07/1393جزئیات

آپارتمان اراک خرم

طبقه اول-زيربنا 205متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

600ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/02/1393جزئیات

آپارتمان اراک خرم

زيربنا 440متر-سيستم نقشه 4طبقه- 1خوابه -سن بنا 13سال

7ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

10/02/1393جزئیات

آپارتمان اراک پل فرنگی

طبقه سوم-زيربنا 210متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 4خوابه

580ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/09/1392جزئیات

آپارتمان اراک میدان شری...

طبقه دوازدهم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه 12طبقه-نما ترکیبی- 4خوابه - نوساز

650ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/08/1392جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه چهارم-زيربنا 1047متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 15سال

260ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/08/1392جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

زيربنا 240متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 1خوابه

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/06/1392جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

زيربنا 210متر- 1خوابه -سن بنا 20سال

1ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

10/12/1391جزئیات

آپارتمان اراک خ امام

زيربنا 390متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

850ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1391جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

زيربنا 256متر-سيستم نقشه 2واحد-نما سنگ- 3خوابه

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/07/1391جزئیات

آپارتمان اراک میدان اما...

زيربنا 285متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 3سال

315ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/01/1391جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه چهارم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

295ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

23/01/1391جزئیات

آپارتمان اراک شهرک نبی

زيربنا 420متر-سيستم نقشه دو طبقه وپیلوت-نما سنگ- 2خوابه

138ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

22/03/1390جزئیات

آپارتمان اراک عباس آباد...

زيربنا 260متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 3ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

14/04/1396جزئیات

آپارتمان اراک چمران

طبقه سوم-زيربنا 240متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

12/10/1395جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-زيربنا 900متردو نبش شمالی-سن بنا 25سال

3.5ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

09/08/1395جزئیات