آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

آپارتمان اراک پل فرنگی

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-قیمت متر مربع 3.5ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

23/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک فاطمیه

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 18سال

500ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/08/1396جزئیات

آپارتمان اراک فلکه فرما...

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

مسکن اراک جامع086-2776612

17/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک نبئی...

-نما سنگ

148ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/12/1394جزئیات

آپارتمان اراک 20متری فو...

-نما سنگ

60ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/03/1394جزئیات

آپارتمان فضیلت

88ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/02/1393جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

45ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/09/1392جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

مسکن اراک جامع086-2776612

29/02/1392جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

153ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/02/1392جزئیات

آپارتمان اراک شهرک اندی...

طبقه چهارم- 2خوابه -سن بنا 4سال

85ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

27/09/1391جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه دوم- 3خوابه -سن بنا 15سال

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1391جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم- 2خوابه - نوساز

115ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1391جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه چهارم-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.6ميليون

320ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1391جزئیات

آپارتمان اراک جهانگیری

طبقه چهار-سيستم نقشه آپارتمانی-نما 238- 2خوابه غربی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 866تومان

65ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/07/1395جزئیات

آپارتمان مشهد ابوطالب

طبقه دوم-سيستم نقشه سه طبقه-نما 229- 1خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

90ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/07/1395جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی ،پ...

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما -1- 2خوابه -سن بنا 12سال

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/07/1395جزئیات

آپارتمان اراک امام خمین...

طبقه همکف-سيستم نقشه آپارتمانی-نما 221- 1خوابه -سن بنا 9سال

مسکن اراک جامع086-2776612

23/06/1395جزئیات

آپارتمان اراک امام خمین...

طبقه همکف-سيستم نقشه آپارتمانی-نما 221- 1خوابه -سن بنا 9سال

مسکن اراک جامع086-2776612

23/06/1395جزئیات

آپارتمان اراک خیابان ام...

نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

28/06/1395جزئیات

آپارتمان اراک شهر صنعتی...

طبقه چهار-سيستم نقشه آپارتمانی-نما -1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 1.1ميليون

147ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/06/1395جزئیات

آپارتمان اراک شهرک پردی...

طبقه چهار-سيستم نقشه 5طبقه-نما 221- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1ميليون

137ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/05/1395جزئیات

آپارتمان اراک مشاور

طبقه سوم-نما -1- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

172ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1395جزئیات

آپارتمان اراک منطقه ۱

-طبقه دوم-نما -1- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله

مسکن اراک جامع086-2776612

31/04/1395جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

-سيستم نقشه دو طبقه ومغازه

2ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

04/05/1395جزئیات

آپارتمان اراک جاده خندا...

1.7ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1395جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

262ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1395جزئیات

آپارتمان اراک روبه رو

سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

43ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1395جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1395جزئیات

آپارتمان اراک سبحانی

طبقه چهار-سيستم نقشه 5طبقه-نما 221- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/03/1395جزئیات

آپارتمان اراک مسکن

-نما 222شمالی جنوبی دو کله

مسکن اراک جامع086-2776612

19/03/1395جزئیات

آپارتمان اراک مهاجران

طبقه سوم-سيستم نقشه 5طبقه-نما 238- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 83ميليون

83ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

16/03/1395جزئیات

آپارتمان اراک منطقه 8

طبقه چهار-سيستم نقشه 4طبقه-نما 220- 2خوابه شمالی-سن بنا 8سال

138ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/02/1395جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما 229- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2ميليون

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/02/1395جزئیات

آپارتمان قم شهرک شهید ز...

طبقه اول-سيستم نقشه 4طبقه-نما 229- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 2ميليون

190ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/01/1395جزئیات

آپارتمان اراک شهرک گردو...

طبقه دوم-نما -1- 2خوابه -سن بنا 10سال

168ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/01/1395جزئیات

آپارتمان اراک خرم

طبقه پنجم-نما 221- 3خوابه سه نبش-سن بنا 4سال

مسکن اراک جامع086-2776612

22/01/1395جزئیات

آپارتمان اراک منطقه 3

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما 221- 3خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 7سال

220ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/01/1395جزئیات

آپارتمان اراک امام .

طبقه همکف-سيستم نقشه سه طبقه-نما 221- 1خوابه -سن بنا 8سال

مسکن اراک جامع086-2776612

14/01/1395جزئیات

آپارتمان اراک شهرک مهاج...

طبقه چهار-سيستم نقشه 6طبقه-نما 221- 2خوابه جنوبی- نوساز

60ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/01/1395جزئیات

آپارتمان اراک جهانگیری

سيستم نقشه آپارتمانی-نما -1- 2خوابه -سن بنا 9سال

مسکن اراک جامع086-2776612

05/01/1395جزئیات