آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

آپارتمان اراک پل فرنگی

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-قیمت متر مربع 3.5ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

23/12/1396جزئیات

آپارتمان اراک فاطمیه

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 18سال

500ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/08/1396جزئیات

آپارتمان اراک فلکه فرما...

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

مسکن اراک جامع086-2776612

17/06/1396جزئیات

آپارتمان اراک شهرک نبئی...

-نما سنگ

148ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/12/1394جزئیات

آپارتمان اراک 20متری فو...

-نما سنگ

60ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/03/1394جزئیات

آپارتمان فضیلت

88ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/02/1393جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

45ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/09/1392جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

مسکن اراک جامع086-2776612

29/02/1392جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

153ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/02/1392جزئیات

آپارتمان اراک شهرک اندی...

طبقه چهارم- 2خوابه -سن بنا 4سال

85ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

27/09/1391جزئیات

آپارتمان اراک شهدا صفری...

طبقه دوم- 3خوابه -سن بنا 15سال

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1391جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه سوم- 2خوابه - نوساز

115ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1391جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی

طبقه چهارم-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.6ميليون

320ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1391جزئیات

آپارتمان اراک شریعتی ،پ...

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما -1- 2خوابه -سن بنا 12سال

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/07/1395جزئیات

آپارتمان اراک خیابان ام...

نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

28/06/1395جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

-سيستم نقشه دو طبقه ومغازه

2ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

04/05/1395جزئیات

آپارتمان اراک جاده خندا...

1.7ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1395جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

262ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1395جزئیات

آپارتمان اراک روبه رو

سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

43ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1395جزئیات

آپارتمان اراک کرهرود

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1395جزئیات