خانه متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

خانه اراک شهدا صفری

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه

500ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 30سال

400ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 18سال

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/05/1397جزئیات

خانه اراک میدان شریعتی

طبقه اول-زيربنا 63متر-سيستم نقشه دوطبقه-سن بنا 20سال

270ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/05/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

-طبقه زیرزمین-زيربنا 75متر-سيستم نقشه دو طبقه و زیر زمین

400ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/05/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه دو طبقه وپیلوت- نوساز

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/05/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 65متر-سيستم نقشه یک طبقه- 1خوابه

110ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1397جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 15سال

مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 65متر- 1خوابه

780ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک کرهرود

زيربنا 62متر-قیمت متر مربع 5.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

10/03/1397جزئیات

خانه اراک فوتبال

زيربنا 60متر- 1خوابه

45ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/03/1397جزئیات

خانه اراک شهرک هجرت

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

خانه کوی فضیلت

-طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه دوبلکس

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

خانه اراک میدان شریعتی

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

210ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/11/1396جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

خانه اراک فوتبال

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه - نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

خانه اراک رودکی

-طبقه اول-زيربنا 58متر

125ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1396جزئیات

خانه اراک شهرک نبئی

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه یک طبقه- 1خوابه -سن بنا 12سال

145ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/07/1396جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 64متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/05/1395جزئیات

خانه اراک میدان انقلاب

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/05/1394جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/04/1394جزئیات

خانه اراک شهدا صفری

طبقه اول-زيربنا 60متر-سيستم نقشه دوطبقه-سن بنا 10سال

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/02/1394جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 5سال

218ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/02/1394جزئیات

خانه اراک شهدا صفری

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه دو طبقه و زیر زمین- 1خوابه -سن بنا 8سال

148ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/02/1394جزئیات

خانه اراک کرهرود

زيربنا 62متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 10سال

102ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/02/1394جزئیات

خانه اراک 30متر فوتبال

زيربنا 70متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/02/1394جزئیات

خانه اراک شهرک ابوالفضل...

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/02/1394جزئیات

خانه اراک شهرک ابولفظل

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 7سال

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/02/1394جزئیات

خانه اراک خ امام

طبقه اول-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 3سال

135ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/02/1394جزئیات

خانه اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/01/1394جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 60متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 12سال

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/01/1394جزئیات

خانه اراک ادیب

طبقه اول-زيربنا 60متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه - نوساز

230ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/01/1394جزئیات

خانه اراک هپکو

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 8سال

310ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/01/1394جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

190ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/01/1394جزئیات

خانه اراک فاطمیه

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه 3طبقه ومغازه-نما سنگ- 1خوابه

700ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/11/1393جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 60متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/10/1393جزئیات

خانه اراک 20متری فوتبال...

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/07/1393جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 13سال

190ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

23/07/1393جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 15سال

190ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

23/07/1393جزئیات

خانه اراک شهدا صفری

طبقه همکف-زيربنا 60متر- 1خوابه

82ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

23/07/1393جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه اول-زيربنا 60متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 9سال

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/06/1393جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه همکف-زيربنا 65متر-سيستم نقشه دوطبقه-سن بنا 20سال

170ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

23/05/1393جزئیات

خانه اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 1خوابه

370ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1393جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 75متر-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 12سال

165ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/05/1393جزئیات

خانه اراک 20متری فوتبال...

طبقه اول-زيربنا 65متر-سيستم نقشه یک طبقه- 1خوابه -سن بنا 10سال

60ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/05/1393جزئیات

خانه اراک شهرک نبئی

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

240ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/05/1393جزئیات

خانه اراک میدان انقلاب

طبقه اول-زيربنا 60متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 10سال

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/05/1393جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 60متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/03/1393جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 65متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 3سال

68ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/03/1393جزئیات