خانه متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

خانه اراک شهدا صفری

طبقه اول-زيربنا 78متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

240ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

خانه اراک قائم مقام

-زيربنا 80متر

مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 80متر-سن بنا 16سال

450ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

-طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه دوطبقه

580ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

280ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 80متر- 1خوابه

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه اول-زيربنا 90متر- 1خوابه -سن بنا 14سال

مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 100متر-سن بنا 1سال

500ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/10/1397جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 90متر- 1خوابه

500ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/10/1397جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 16سال

مسکن اراک جامع086-2776612

01/10/1397جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دو طبقه وپیلوت- 1خوابه -سن بنا 4سال

مسکن اراک جامع086-2776612

24/09/1397جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

22/09/1397جزئیات

خانه اراک نظم آباد

طبقه اول-زيربنا 90متر-سن بنا 13سال

185ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

22/09/1397جزئیات

خانه اراک سردشت

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز

1.8ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

22/09/1397جزئیات

خانه اراک عباس آباد

طبقه اول-زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 4.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

خانه اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 100متر- 1خوابه

400ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

خانه اراک خ امام

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه

450ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه

500ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

-طبقه اول-زيربنا 90متر

90ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/05/1397جزئیات

خانه اراک شهرک ابوالفضل...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 7سال

مسکن اراک جامع086-2776612

23/05/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

23/05/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 78متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه -سن بنا 8سال

1.2ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

23/05/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 83متر- 2خوابه - نوساز

550ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

-طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه دوطبقه

270ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه دو طبقه و پیلوت- 2خوابه

620ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

خانه اراک فوتبال

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه دو طبقه و نیم- 1خوابه -سن بنا 8سال

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

خانه اراک سردشت

طبقه اول-زيربنا 81متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 10سال

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

خانه اراک شهرک ابولفضل

-طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه یک طبقه

90ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/05/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 80متر- 1خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه

240ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه شازند خ شهدا

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 4سال

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 25سال

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

110ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

خانه اراک عباس آباد

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 1.1تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

خانه اراک شهدا صفری

طبقه اول-زيربنا 81متر- 1خوابه

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/02/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه-سن بنا 12سال

مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1397جزئیات

خانه اراک ملک

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه

225ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

22/02/1397جزئیات

خانه اراک شهرک ولیعصر

طبقه اول-زيربنا 96متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

80ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/12/1396جزئیات

خانه اراک رودکی

-زيربنا 80متر

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/12/1396جزئیات

خانه اراک شهدای شعبان

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه یک طبقه- 1خوابه

270ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/12/1396جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

320ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

خانه اراک روستای حاجی آ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سن بنا 30سال

110ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/11/1396جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه اول-زيربنا 95متر- 1خوابه

230ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

خانه اراک رنگ رزها

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه

190ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/08/1396جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه - نوساز

مسکن اراک جامع086-2776612

24/07/1396جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 85متر- 1خوابه

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/07/1396جزئیات

خانه اراک کرهرود

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه دو طبقه وپیلوت- 2خوابه -سن بنا 2سال

310ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/07/1396جزئیات

خانه اراک خ امام

طبقه اول-زيربنا 90متر- 1خوابه

240ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

05/06/1396جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه اول-زيربنا 80متر- 1خوابه

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/08/1395جزئیات

خانه اراک انتهای کشتارگ...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 1خوابه - نوساز

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1395جزئیات