خانه متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه

1.2ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 160متر- 2خوابه

700ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

خانه اراک مسکن سردشت

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

470ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1396جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه یک طبقه و نیم- 1خوابه

420ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/07/1396جزئیات

خانه اراک خیابان ادبجو

-طبقه اول-زيربنا 160متر

800ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

16/05/1395جزئیات

خانه اراک میدان سرداران...

زيربنا 160متر-سيستم نقشه یک طبقه وزیرزمین- 2خوابه - نوساز

552ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1394جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه یک طبقه وزیرزمین- 1خوابه

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/02/1394جزئیات

خانه اراک خ امام

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

560ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/02/1394جزئیات

خانه مهاجران

طبقه همکف-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما آجر 3سانتی- 3خوابه

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/02/1394جزئیات

خانه اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 20سال

1.2ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

06/01/1394جزئیات

خانه مهاجران

طبقه اول-زيربنا 156متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما آجر 3سانتی- 2خوابه

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

11/12/1393جزئیات

خانه فاز 1

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما آجر 3سانتی- 3خوابه -سن بنا 15سال

210ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/05/1393جزئیات

خانه پالایشگاه

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

260ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/02/1393جزئیات

خانه اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما سیمان سفید- 2خوابه -سن بنا 20سال

480ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

16/02/1393جزئیات

خانه اراک قائم مقام

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 20سال

مسکن اراک جامع086-2776612

09/02/1393جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه یک طبقه ومغازه-نما سنگ- 2خوابه

1ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

24/01/1393جزئیات

خانه اراک سبحانی

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

570ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/10/1392جزئیات

خانه اراک حافظیه

زيربنا 164متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما ترکیبی- 3خوابه

450ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/10/1392جزئیات

خانه اراک خ امام

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

1.5ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

25/08/1392جزئیات

خانه اراک آیت الله غفار...

طبقه اول-زيربنا 166متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجر 3سانتی- 2خوابه

700ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1392جزئیات

خانه پتروشیمی

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه ویلائی-نما آجر 3سانتی- 2خوابه

158ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/03/1392جزئیات

خانه اراک شهدای شعبان

زيربنا 160متر-سيستم نقشه یک طبقه وزیرزمین-نما سنگ- 1خوابه

330ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

31/02/1392جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 160متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/12/1391جزئیات

خانه اراک طالقانی

زيربنا 160متر- 1خوابه -سن بنا 20سال

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/11/1391جزئیات

خانه اراک میدان امام

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 1خوابه -سن بنا 20سال

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/11/1391جزئیات

خانه اراک طالقانی

زيربنا 175متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/10/1391جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 175متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

175ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

19/10/1391جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 160متر- 1خوابه

135ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/10/1391جزئیات

خانه اراک نمکوریها

طبقه اول-زيربنا 160متر- 2خوابه

400ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/09/1391جزئیات

خانه اراک شهر ک مهاجران...

زيربنا 160متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/09/1391جزئیات

خانه اراک شهدا صفری

زيربنا 165متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه

90ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/05/1391جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه یک طبقه وزیرزمین- 1خوابه

90ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

11/04/1391جزئیات

خانه اراک شهدا صفری

زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 1سال

90ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/02/1391جزئیات

خانه اراک ابتدای طالقان...

زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

23/01/1391جزئیات

خانه اراک شهدا صفری

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 10سال

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/10/1390جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

110ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/09/1390جزئیات

خانه اراک خ امام

زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

144ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

16/09/1390جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 10سال

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

11/09/1390جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه - نوساز

124ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/08/1390جزئیات

خانه اراک طالقانی

زيربنا 170متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

85ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

11/08/1390جزئیات

خانه اراک شهدا صفری

زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ-سن بنا 6سال

80ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/08/1390جزئیات

خانه اراک طالقانی

-طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه یک طبقه

139ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/08/1390جزئیات

خانه اراک 20 متری فوتبا...

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

27/07/1390جزئیات

خانه اراک ادبجو

زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سرامیک- 2خوابه -سن بنا 4سال

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/05/1390جزئیات

خانه اراک کرهرود

-طبقه دوم-زيربنا 170متر

مسکن اراک جامع086-2776612

25/05/1390جزئیات

خانه اراک طالقانی

زيربنا 165متر-سيستم نقشه دو طبقه ومغازه- 15خوابه -سن بنا 20سال

450ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/02/1390جزئیات

خانه اراک 30متری

زيربنا 175متر-سيستم نقشه دو طبقه با 1 مغازه- 2خوابه -سن بنا 2سال

74ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/01/1390جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 165متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه

213ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/01/1390جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 160متر-نما سنگ- 3خوابه

110ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/10/1389جزئیات

خانه اراک ملک

طبقه اول-زيربنا 158متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه

1.1ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

17/05/1396جزئیات