خانه متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

خانه اراک سردشت

طبقه دوم-زيربنا 187متر- 3خوابه - نوساز

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک فوتبال

طبقه اول-زيربنا 187متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه

690ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/02/1394جزئیات

خانه اراک سردشت

طبقه همکف-زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/01/1394جزئیات

خانه مهاجران

زيربنا 188متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/01/1394جزئیات

خانه اراک شهدا صفری

طبقه اول-زيربنا 185متر-سيستم نقشه سه طبقه- نوساز

1.6ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

23/07/1393جزئیات

خانه اراک شهدا صفری

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 18سال

700ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/06/1393جزئیات

خانه پتروشیمی

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه یک طبقه- 3خوابه -سن بنا 20سال

مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1393جزئیات

خانه اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه

1.55ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

13/03/1393جزئیات

خانه اراک قائم مقام

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

873ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/02/1393جزئیات

خانه اراک خ مشهد

طبقه اول-زيربنا 190متر-سيستم نقشه دو طبقه ومغازه- 2خوابه

800ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/02/1393جزئیات

خانه اراک نمک کوریها

طبقه دوم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه دو طبقه ومغازه- 2خوابه

1.35ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

17/01/1393جزئیات

خانه اراک طالقانی

زيربنا 200متر-سيستم نقشه دو طبقه ومغازه-نما سیمان سفید- 1خوابه

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/09/1392جزئیات

خانه شازند نو بنیاد

زيربنا 180متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

230ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/09/1392جزئیات

خانه اراک شهدا صفری

زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 1خوابه

205ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

31/02/1392جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال

238ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/02/1392جزئیات

خانه پالایشگاه

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/02/1392جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 200متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 20سال

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/10/1391جزئیات

خانه اراک شهرک نبئی

زيربنا 200متر- 1خوابه - نوساز

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/10/1391جزئیات

خانه اراک شریعتی

زيربنا 185متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 15سال

745ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/10/1391جزئیات

خانه اراک جهانگیری

زيربنا 185متر- 1خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

30/09/1391جزئیات

خانه اراک کیلومتر 6 جاد...

طبقه دوم-زيربنا 185متر-سن بنا 15سال

170ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1391جزئیات

خانه اراک طالقانی

زيربنا 180متر-نما سنگ- 2خوابه

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/03/1391جزئیات

خانه اراک ابتدای طالقان...

طبقه اول-زيربنا 190متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

90ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/01/1391جزئیات

خانه اراک شهرک نبئی

زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 1سال

124ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

27/07/1390جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه یک طبقه- 3خوابه

175ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/05/1390جزئیات

خانه اراک شریعتی

زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/05/1390جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 180متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه

129ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/03/1390جزئیات

خانه اراک شهدا صفری

طبقه دوم-زيربنا 185متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 500تومان

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/02/1390جزئیات

خانه اراک جهرم

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 15سال

مسکن اراک جامع086-2776612

30/01/1390جزئیات

خانه اراک طالقانی

-طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه شمالی

169ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/12/1389جزئیات

خانه اراک شریعتی

طبقه اول-زيربنا 190متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما سنگ- 2خوابه -قیمت متر مربع 1.1ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

19/12/1389جزئیات

خانه اراک طالقانی

-طبقه اول-زيربنا 190متر

مسکن اراک جامع086-2776612

08/12/1389جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 190متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه شمالی-قیمت متر مربع 1ميليون

361ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/11/1389جزئیات

خانه اراک میدان امام

طبقه اول-زيربنا 200متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 1.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

25/11/1395جزئیات

خانه اراک میدان امام

طبقه اول-زيربنا 178متر- 1خوابه

250تومان
مسکن اراک جامع086-2776612

25/09/1395جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

210ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

11/06/1395جزئیات

خانه اراک کرهرود

زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 7سال

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

16/05/1395جزئیات

خانه اراک شریعتی

طبقه سوم-زيربنا 182متر- 2خوابه

1.2ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

09/05/1395جزئیات

خانه اراک مسکن

زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1395جزئیات

خانه اراک خرم

زيربنا 200متر- 1خوابه -سن بنا 9سال

500ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1395جزئیات

خانه اراک شریعتی

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 2خوابه

490ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

31/04/1395جزئیات

خانه اراک شهر ک مهاجران...

زيربنا 200متر- نوساز

330ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

31/04/1395جزئیات

خانه اراک طالقانی

زيربنا 180متر- 1خوابه -سن بنا 11سال

165ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

31/04/1395جزئیات

خانه اراک کرهرود

زيربنا 186متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

230ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/04/1395جزئیات

خانه اراک کرهرود

زيربنا 200متر- 1خوابه -سن بنا 9سال

مسکن اراک جامع086-2776612

26/04/1395جزئیات

خانه اراک 30متری ایت ا....

طبقه همکف-زيربنا 200متر-سيستم نقشه ویلائی-نما 221- 2خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 2ميليون

480ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/03/1395جزئیات