خانه متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

خانه اراک میدان امام

طبقه اول-زيربنا 380متر- 2خوابه

2ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

زيربنا 956متر- 1خوابه -سن بنا 20سال

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/10/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه سوم-زيربنا 850متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

370ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

خانه اراک رودکی

طبقه اول-زيربنا 1000متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

210ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 280متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

55ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک فوتبال

زيربنا 650متر- 1خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 55تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

زيربنا 240متر-سن بنا 20سال

مسکن اراک جامع086-2776612

17/09/1395جزئیات

خانه اراک مسکن

طبقه اول-زيربنا 220متر-سيستم نقشه دوبلکس- 5خوابه

430ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/09/1394جزئیات

خانه اراک سردشت

زيربنا 240متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

320ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1394جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 240متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه

400ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1394جزئیات

خانه اراک شریعتی

-زيربنا 555متر-سيستم نقشه دوطبقه

2.1ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

26/02/1394جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه همکف-زيربنا 250متر-سيستم نقشه دو طبقه و زیر زمین- 1خوابه -سن بنا 15سال

420ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/02/1394جزئیات

خانه مهاجران

طبقه اول-زيربنا 256متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 15سال

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/02/1394جزئیات

خانه اراک جنت

طبقه اول-زيربنا 270متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 5خوابه

1.9ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

09/01/1394جزئیات

خانه اراک شریعتی

-زيربنا 390متر-سيستم نقشه سه طبقه

400ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/11/1393جزئیات

خانه اراک شهرک نبئی

زيربنا 250متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه

400ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

04/11/1393جزئیات

خانه اراک ضامنجان

طبقه اول-زيربنا 450متر- 8خوابه

400ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

23/07/1393جزئیات

خانه اراک خ امام

طبقه اول-زيربنا 230متر-سيستم نقشه دو طبقه وپیلوت-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 12سال

1.3تومان
مسکن اراک جامع086-2776612

01/05/1393جزئیات

خانه اراک رودکی

-زيربنا 230متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ

260ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/02/1393جزئیات

خانه اراک خ امام

زيربنا 300متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

1ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

24/01/1393جزئیات

خانه اراک جهرم

زيربنا 300متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

500ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/01/1393جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 210متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 6سال

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/10/1392جزئیات

خانه اراک شهرک مهاجران

طبقه اول-زيربنا 240متر- 3خوابه

295ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

27/09/1392جزئیات

خانه اراک طالقانی

زيربنا 300متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه

450ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/09/1392جزئیات

خانه اراک نظم آباد

زيربنا 360متر-سيستم نقشه سه طبقه- نوساز

320ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/09/1392جزئیات

خانه اراک طالقانی

زيربنا 290متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/08/1392جزئیات

خانه اراک شهرک نبئی

زيربنا 300متر-سيستم نقشه دو طبقه وپیلوت-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 12سال

340ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/08/1392جزئیات

خانه اراک شهرک نبئی

طبقه دوم-زيربنا 240متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 12سال

320ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

25/08/1392جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 210متر-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 20سال

1ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

15/08/1392جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 380متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

570ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/04/1392جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 460متر-سيستم نقشه دو طبقه باسویت- 2خوابه

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1392جزئیات

خانه اراک طالقانی

زيربنا 270متر-سيستم نقشه دو طبقه و زیر زمین- 2خوابه -سن بنا 15سال

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/03/1392جزئیات

خانه شازند مالک اشتر

زيربنا 260متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 14سال

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

31/02/1392جزئیات

خانه اراک کرهرود

زيربنا 350متر-سيستم نقشه دو طبقه و زیر زمین-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 12سال

340ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

31/02/1392جزئیات

خانه اراک شهرک نبیی

زيربنا 444متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه

530ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/02/1392جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 560متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه

850ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/02/1392جزئیات

خانه اراک شهر ک مهاجران...

زيربنا 350متر-سيستم نقشه ویلائی-نما رومی گرانیت- 2خوابه - نوساز

400ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/12/1391جزئیات

خانه اراک طالقانی

زيربنا 250متر- 1خوابه

95ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/11/1391جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 250متر-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 10سال

280ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/11/1391جزئیات

خانه اراک طالقانی

زيربنا 250متر- 2خوابه

400ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/11/1391جزئیات

خانه اراک طالقانی

زيربنا 260متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/11/1391جزئیات

خانه اراک کرهرود

زيربنا 210متر-نما ندارد- 1خوابه -سن بنا 20سال

مسکن اراک جامع086-2776612

05/11/1391جزئیات

خانه اراک طالقانی

زيربنا 300متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

414ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

23/10/1391جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 350متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

460ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

21/10/1391جزئیات

خانه اراک شریعتی

زيربنا 270متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه -سن بنا 5سال

280ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/10/1391جزئیات

خانه اراک کرهرود

زيربنا 270متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

270ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/10/1391جزئیات

خانه اراک نمک کوریها

زيربنا 450متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

650ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/10/1391جزئیات

خانه اراک قائم مقام

زيربنا 235متر- 2خوابه

490ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/10/1391جزئیات

خانه اراک پل فرنگی

زيربنا 220متر- 2خوابه

410ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/10/1391جزئیات

خانه اراک رودکی

زيربنا 240متر- 2خوابه

230ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/10/1391جزئیات