خانه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

خانه اراک خرم

700ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

-طبقه اول

مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

سيستم نقشه یک طبقه و زیرزمین-قیمت متر مربع 4ميليون

620ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1397جزئیات

خانه اراک ملک

1.4ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

24/09/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه اول- 1خوابه -سن بنا 10سال

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

22/09/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

طبقه سوم-سيستم نقشه دو طبقه و زیر زمین- 2خوابه

550ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1397جزئیات

خانه اراک طالقانی

قیمت متر مربع 2.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

خانه اراک ملک

سن بنا 20سال

760ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

خانه اراک آیت الله غفار...

طبقه اول- نوساز

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1396جزئیات

خانه اراک قائم مقام

طبقه اول-قیمت متر مربع 1.8تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1396جزئیات

خانه اراک خ امام

طبقه اول- 1خوابه

240ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

05/06/1396جزئیات

خانه اراک محسنی

-طبقه اول

مسکن اراک جامع086-2776612

02/09/1394جزئیات

خانه اراک عباس آباد

600ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1394جزئیات

خانه اراک نمک کوریها

1ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1394جزئیات

خانه اراک طالقانی

450ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1394جزئیات

خانه اراک رودکی

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/05/1394جزئیات

خانه اراک شهدا صفری

1خوابه -سن بنا 8سال

مسکن اراک جامع086-2776612

24/05/1394جزئیات

خانه اراک عباس آباد

مسکن اراک جامع086-2776612

06/03/1394جزئیات

خانه اراک جهرم

سيستم نقشه دو طبقه و زیر زمین- 1خوابه

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/02/1394جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

900ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/02/1394جزئیات

خانه اراک طالقانی

-طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی

980ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/02/1394جزئیات

خانه اراک جنت

928ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/01/1394جزئیات

خانه اراک جهرم

1.73ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

09/01/1394جزئیات

خانه اراک سنجان

105ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/01/1394جزئیات

خانه اراک طالقانی

60ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/01/1394جزئیات

خانه اراک هپکو.فاز2

سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 20سال

555ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/01/1394جزئیات

خانه اراک کرهرود

124ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/02/1393جزئیات

خانه اراک طالقانی

1.7ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

13/02/1393جزئیات

خانه اراک کوچه الکه

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/02/1393جزئیات

خانه اراک شهرک گردو

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/02/1393جزئیات

خانه اراک سه راه خمین

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/02/1393جزئیات

خانه اراک طالقانی

سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه

570ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/02/1393جزئیات

خانه اراک شکرایی

420ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/11/1392جزئیات

خانه اراک رودکی

-طبقه اول-نما سیمان سفید

180ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/06/1392جزئیات

خانه اراک کرهرود

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/06/1392جزئیات

خانه اراک قائم مقام

220ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/12/1391جزئیات

خانه اراک محسنی

نوساز

400ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/12/1391جزئیات

خانه اراک شریعتی

نما سنگ- 5خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 3.7ميليون

1.3ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

02/12/1391جزئیات

خانه اراک کرهرود

نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 10سال

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/11/1391جزئیات

خانه اراک قائم مقام

460ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/11/1391جزئیات

خانه اراک شهرک نبئی

-نما سنگ

450ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/11/1391جزئیات

خانه اراک نمک کوریها

1خوابه -سن بنا 7سال

245ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/11/1391جزئیات

خانه اراک استانه

2خوابه -سن بنا 12سال

30ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/11/1391جزئیات

خانه اراک میدان امام

طبقه دوم-سيستم نقشه یک طبقه وپیلوت- 2خوابه -سن بنا 4سال

160ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/11/1391جزئیات

خانه اراک سبحانی

176ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/11/1391جزئیات

خانه اراک طالقانی

سن بنا 30سال

140ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

09/10/1391جزئیات

خانه اراک ادبجو

600ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/10/1391جزئیات

خانه اراک طالقانی

170ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/10/1391جزئیات

خانه اراک شریعتی

112ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/10/1391جزئیات