زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

زمین اراک حسین آباد بغد...

مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

زمین اراک گوار عقیل آبا...

35ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

زمین اراک شهدا صفری

312ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

زمین اراک روستای عقیل آ...

قیمت متر مربع 340تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

زمین اراک طالقانی

940ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

زمین اراک طالقانی

قیمت متر مربع 4ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

02/10/1397جزئیات

زمین اراک خیر آباد

مسکن اراک جامع086-2776612

01/10/1397جزئیات

زمین اراک شهرک گردو

1خوابه -قیمت متر مربع 100تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

01/10/1397جزئیات

زمین اراک کرهرود

مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1397جزئیات

زمین اراک میدان امام

قیمت متر مربع 2.5ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1397جزئیات

زمین اراک میدان شهدا

قیمت متر مربع 13.5ميليون

8.5ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1397جزئیات

زمین شازند آستانه

قیمت متر مربع 400تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1397جزئیات

زمین شهرک مهاجران

قیمت متر مربع 800تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1397جزئیات

زمین اراک سردشت

قیمت متر مربع 180تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1397جزئیات

زمین شازند آستانه

قیمت متر مربع 400تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

24/09/1397جزئیات

زمین خیابان حافظ شرقی

قیمت متر مربع 800تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

24/09/1397جزئیات

زمین اراک سردشت

قیمت متر مربع 800تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

22/09/1397جزئیات

زمین اراک سردشت

قیمت متر مربع 1.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

زمین اراک سنجان

22ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/05/1397جزئیات

زمین اراک احمد آباد

30ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/05/1397جزئیات

زمین اراک شریعتی

مسکن اراک جامع086-2776612

23/05/1397جزئیات

زمین اراک شریعتی

مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

زمین اراک روستای عقیل ا...

مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

زمین اراک شهرک هجرت

مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

زمین اراک طالقانی

قیمت متر مربع 3ميليون

702ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

زمین خیابان بهاران

165ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

زمین اراک عباس آباد

مسکن اراک جامع086-2776612

08/05/1397جزئیات

زمین اراک مرزجیران

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/05/1397جزئیات

زمین اراک کرهرود

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1397جزئیات

زمین اراک کرهرود

196ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1397جزئیات

زمین اراک گوار

قیمت متر مربع 70تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1397جزئیات

زمین اراک شهدا صفری

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

زمین اراک حسین آباد بغد...

قیمت متر مربع 70تومان

630ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

زمین اراک رودکی

قیمت متر مربع 1.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

زمین اراک سه راه خمین

قیمت متر مربع 50تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

زمین اراک کرهرود

مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

زمین اراک مرزجیران

34ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

22/02/1397جزئیات

زمین اراک احمد آباد

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/12/1396جزئیات

زمین اراک کرهرود

281ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/12/1396جزئیات

زمین اراک طالقانی

مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

زمین اراک ملک

600ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1396جزئیات

زمین اراک طالقانی

66ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1396جزئیات

زمین اراک کرهرود

60ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/08/1396جزئیات

زمین اراک شهدا صفری

مسکن اراک جامع086-2776612

01/08/1396جزئیات

زمین اراک سردشت

مسکن اراک جامع086-2776612

17/07/1396جزئیات

زمین اراک کشتارگاه

16ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

05/06/1396جزئیات

زمین اراک سردشت

قیمت متر مربع 200تومان

20ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/09/1395جزئیات

زمین اراک حسین آباد بغد...

مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1395جزئیات

زمین اراک جاده میقان

34ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/05/1395جزئیات

زمین اراک شهرک ابولفظل

75ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1394جزئیات