زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

زمین اراک شهرک نبئی

قیمت متر مربع 2.2ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

18/02/1398جزئیات

زمین اراک جهانگیری

1.22ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

12/02/1398جزئیات

زمین اراک حسین آباد بغد...

مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

زمین اراک گوار عقیل آبا...

35ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

زمین اراک شهدا صفری

312ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

زمین اراک روستای عقیل آ...

قیمت متر مربع 340تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

زمین اراک طالقانی

940ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

زمین اراک طالقانی

قیمت متر مربع 4ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

02/10/1397جزئیات

زمین اراک خیر آباد

مسکن اراک جامع086-2776612

01/10/1397جزئیات

زمین اراک شهرک گردو

1خوابه -قیمت متر مربع 100تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

01/10/1397جزئیات

زمین اراک کرهرود

مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1397جزئیات

زمین اراک میدان امام

قیمت متر مربع 2.5ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1397جزئیات

زمین اراک میدان شهدا

قیمت متر مربع 13.5ميليون

8.5ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1397جزئیات

زمین شازند آستانه

قیمت متر مربع 400تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1397جزئیات

زمین شهرک مهاجران

قیمت متر مربع 800تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1397جزئیات

زمین اراک سردشت

قیمت متر مربع 180تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1397جزئیات

زمین شازند آستانه

قیمت متر مربع 400تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

24/09/1397جزئیات

زمین خیابان حافظ شرقی

قیمت متر مربع 800تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

24/09/1397جزئیات

زمین اراک سردشت

قیمت متر مربع 800تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

22/09/1397جزئیات