زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

زمین اراک سردشت

قیمت متر مربع 1.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

04/06/1397جزئیات

زمین اراک سنجان

22ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/05/1397جزئیات

زمین اراک احمد آباد

30ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/05/1397جزئیات

زمین اراک شریعتی

مسکن اراک جامع086-2776612

23/05/1397جزئیات

زمین اراک شریعتی

مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

زمین اراک روستای عقیل ا...

مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

زمین اراک شهرک هجرت

مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

زمین اراک طالقانی

قیمت متر مربع 3ميليون

702ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

زمین خیابان بهاران

165ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1397جزئیات

زمین اراک عباس آباد

مسکن اراک جامع086-2776612

08/05/1397جزئیات

زمین اراک مرزجیران

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

08/05/1397جزئیات

زمین اراک کرهرود

130ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1397جزئیات

زمین اراک کرهرود

196ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1397جزئیات

زمین اراک گوار

قیمت متر مربع 70تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1397جزئیات

زمین اراک شهدا صفری

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

زمین اراک حسین آباد بغد...

قیمت متر مربع 70تومان

630ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

07/04/1397جزئیات

زمین اراک رودکی

قیمت متر مربع 1.5تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

زمین اراک سه راه خمین

قیمت متر مربع 50تومان

مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

زمین اراک کرهرود

مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

زمین اراک مرزجیران

34ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

22/02/1397جزئیات

زمین اراک احمد آباد

150ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/12/1396جزئیات

زمین اراک کرهرود

281ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/12/1396جزئیات

زمین اراک طالقانی

مسکن اراک جامع086-2776612

14/11/1396جزئیات

زمین اراک ملک

600ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1396جزئیات

زمین اراک طالقانی

66ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1396جزئیات

زمین اراک کرهرود

60ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/08/1396جزئیات

زمین اراک شهدا صفری

مسکن اراک جامع086-2776612

01/08/1396جزئیات

زمین اراک سردشت

مسکن اراک جامع086-2776612

17/07/1396جزئیات

زمین اراک کشتارگاه

16ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

05/06/1396جزئیات

زمین اراک سردشت

قیمت متر مربع 200تومان

20ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/09/1395جزئیات

زمین اراک حسین آباد بغد...

مسکن اراک جامع086-2776612

18/05/1395جزئیات

زمین اراک جاده میقان

34ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

17/05/1395جزئیات

زمین اراک شهرک ابولفظل

75ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1394جزئیات

زمین اراک شهدا صفری

مسکن اراک جامع086-2776612

24/05/1394جزئیات

زمین اراک حاجی آباد

240ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/05/1394جزئیات

زمین اراک جاده گوار

234ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/05/1394جزئیات

زمین اراک کرهرود

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/05/1394جزئیات

زمین اراک خ امام

624ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/02/1394جزئیات

زمین اراک روستای گلشن آ...

995ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/02/1394جزئیات

زمین اراک جاده گوار

65ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/02/1394جزئیات

زمین اراک جاده میقان

55ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/02/1394جزئیات

زمین اراک شهدا صفری

94ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/02/1394جزئیات

زمین اراک کرهرود

260ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/02/1394جزئیات

زمین اراک ملک آباد

30ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/02/1394جزئیات

زمین اراک مرزیجران

44ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/02/1394جزئیات

زمین اراک حاجی آباد

644ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/02/1394جزئیات

زمین اراک سه راه ابوذر

231ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

24/02/1394جزئیات

زمین تهران بعداز پل ستا...

8.7ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

10/02/1394جزئیات

زمین اراک طالقانی

618ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/02/1394جزئیات

زمین اراک طالقانی

340ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/01/1394جزئیات