مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

مغازه اراک طالقانی

-زيربنا 40متر

1.5م رهن 300ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

13/02/1390جزئیات

مغازه اراک رودکی

-زيربنا 27متر-نما سنگ

5م رهن 150ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

13/02/1390جزئیات

مغازه اراک طالقانی

-زيربنا 33متر

3م رهن 300ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

06/02/1390جزئیات

مغازه اراک طالقانی

-زيربنا 18متر

120ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/02/1390جزئیات

مغازه اراک شهرک گردو

-زيربنا 27متر

87ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

06/02/1390جزئیات

مغازه اراک میدان امام

-زيربنا 18متر

2م رهن 250ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

23/01/1390جزئیات

مغازه اراک میدان امام

-زيربنا 33متر

2م رهن 250ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

23/01/1390جزئیات

مغازه اراک ملک

-زيربنا 19متر

90ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

05/12/1389جزئیات

مغازه اراک امام خمینی

-زيربنا 45متر-نما -1

مسکن اراک جامع086-2776612

10/03/1395جزئیات