مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

مغازه اراک طالقانی

20م رهن 2.5م اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

31/02/1394جزئیات

مغازه اراک میدان امام

5م رهن 750ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

31/02/1394جزئیات

مغازه اراک طالقانی

20م رهن 1م اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

10/09/1392جزئیات

مغازه اراک ابتدای طالقا...

4م رهن 350ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

17/03/1391جزئیات

مغازه اراک ابتدای طالقا...

5م رهن 600ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

17/03/1391جزئیات

مغازه اراک میدان امام

3م رهن 400ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

19/12/1389جزئیات

مغازه اراک طالقانی

3.5م رهن 350ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

19/12/1389جزئیات

مغازه اراک طالقانی

2م رهن 480ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

19/12/1389جزئیات

مغازه اراک فلکه فرماندا...

50م رهن 5ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

19/12/1389جزئیات

مغازه اراک طالقانی

2م رهن 350ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

19/12/1389جزئیات

مغازه اراک ابتدای طالقا...

2م رهن 350ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

26/11/1389جزئیات

مغازه اراک طالقانی

5م رهن 800ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

13/07/1395جزئیات

مغازه اراک طالقانی

5م رهن 900ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

13/07/1395جزئیات

مغازه اراک طالقانی

5م رهن 650ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

10/07/1395جزئیات

مغازه اراک گردو

-طبقه همکف-نما 229

1م رهن 400ت اجاره
مسکن اراک جامع086-2776612

27/02/1395جزئیات