مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

مغازه اراک کرهرود

قیمت متر مربع 4.5ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

18/02/1398جزئیات

مغازه اراک شهرک مشاور

-طبقه اول

1.5ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

12/02/1398جزئیات

مغازه اراک کرهرود

300ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

مغازه اراک بازار سرپوشی...

مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

مغازه اراک خ امیرکبیر

مسکن اراک جامع086-2776612

02/11/1397جزئیات

مغازه اراک بازار سرپوشی...

250ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/10/1397جزئیات

مغازه اراک قائم مقام

مسکن اراک جامع086-2776612

02/10/1397جزئیات

مغازه اراک سبحانی

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/10/1397جزئیات

مغازه اراک طالقانی

320ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

01/10/1397جزئیات

مغازه اراک سردشت

650ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

26/09/1397جزئیات

مغازه اراک سردشت

1.2ميليارد
مسکن اراک جامع086-2776612

24/09/1397جزئیات

مغازه اراک سرا ارامنه

قیمت متر مربع 50ميليون

مسکن اراک جامع086-2776612

24/09/1397جزئیات

مغازه اراک طالقانی

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

22/09/1397جزئیات