ویلا متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

ویلا اراک گوار

310ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

02/05/1397جزئیات

ویلا اراک سردشت

900ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

15/03/1397جزئیات

ویلا اراک سردشت

950ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

14/03/1397جزئیات

ویلا اراک نظم آباد

230ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

20/08/1394جزئیات

ویلا اراک خانه میران

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

29/07/1393جزئیات

ویلا اراک جاده تهران

280ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/03/1392جزئیات

ویلا اراک خانه میران

220ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

30/09/1391جزئیات

ویلا اراک قهره گهریز

55ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

28/09/1391جزئیات

ویلا اراک شریعتی

مسکن اراک جامع086-2776612

27/07/1390جزئیات

ویلا اراک جاده مرزجیران...

78ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

10/11/1395جزئیات

ویلا اراک طالقانی

-نما 221شمالی

950ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

05/07/1395جزئیات

ویلا اراک سرای خمین

100ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

03/06/1395جزئیات

ویلا اراک خانه میران

85ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

13/05/1395جزئیات

ویلا مهاجران پتروشیمی

-طبقه همکف-نما -1جنوبی

مسکن اراک جامع086-2776612

28/04/1395جزئیات