جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


@ مدیریت سایت اراک جامع @ جهت تبلیغات ثبت ملک وقیمت گذاری . شماره تماس:09183634163 کد: 0
* مشاور املاک اراک جامع* @رهن واجاره کمتراز 1 هفته @خریدو فروش کمتر از 1ماه کد: 1
در صورتی که شما خریدار یا فروشنده واقعی باشید مابقی با ما.... کارشناسی قیمت گذاری رایگان کد: 2

مشاورین املاک جامع اراک
اشنابه مسائل فنی شهرسازی وانجام مراحل اداری درخصوص:نقل وانتقال*پروانه ساختمانی*عدم خلافی*پایان کار*تفکیک طبقاتی*عرصه وعیان*تجاری ومفاصاحساب*خریدوفروش*رهن واجاره املاک ومستغلات **امیدی 09188601169و09189616811تلفکس:32766812 تلفن:32776612-32776613

@مدیریت سایت اراک جامع@
جهت هما هنگی برای آگهی وتبلیغات درسایت اراک جامع ***** 09183634163*****

راهی نوع
همگام با شما تا انتها با ما همراه شوید صمیمی مطمئن توانا

گروه برقکاران جوان
اجراوراه اندازي وتعمير: *انواع تابلوهاي قدرت و فرمان *سرويس دهي برق كارگاه هاي صنتعتي *ماشين هاي صنعتي (جرثيقل.پرس و...) اميدي09183634163*شجاعي09189870080

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان پرند100ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک خ گلها120ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک گردو...110ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 56متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک گردو...170ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک گردو...188ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک گردو...200ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی170ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی172ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک عباس آباد...360ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک میدان اما...100ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک کرهرود127ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک کرهرود75ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 70متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک کرهرود95ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 76متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک هپکو45ميليون
-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی184ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی171ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک گردو...180ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 97متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهر صنعتی...150ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 99متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/09/1393جزئیات


مغازه اراک بازار650ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/09/1393جزئیات


آپارتمان مهاجران74ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی175ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 98متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک گردو...220ميليون
-طبقه اول-زيربنا 117متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی119ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 70متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی152ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک میدان انق...147ميليون
-طبقه اول-زيربنا 70متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک میدان انق...168ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهر صنعتی...243ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک الهی...162ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک خ دانشگاه...179ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/09/1393جزئیات


خانه اراک کرهرود250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 98متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک جهانگیری90ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک فوتبال65ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 60متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی186ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 93متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی154ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک انبار جها...184ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک سبحانی420ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 140متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک شریعتی216ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک اندی...110ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهدای شعب...239ميليون
-طبقه اول-زيربنا 104متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهر صنعتی...110ميليون
-طبقه اول-زيربنا 65متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1393جزئیات


زمین اراک کرهرود235ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
28/08/1393جزئیات


زمین شازند شازند500ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
28/08/1393جزئیات


مغازه اراک شریعتی400ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
28/08/1393جزئیات


کارگاه ودفتر کار اراک س...515ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
28/08/1393جزئیات


خانه اراک رودکی260ميليون
-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
28/08/1393جزئیات


خانه اراک رودکی288ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
28/08/1393جزئیات


خانه اراک شهرک گردو170ميليون
-طبقه اول-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
28/08/1393جزئیات


خانه اراک شهرک نبئی250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 150متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
28/08/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهدا صفری...95ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 75متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/08/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی158ميليون
-طبقه اول-زيربنا 88متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/08/1393جزئیات


آپارتمان اراک میرزای شی...291ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 97متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/08/1392جزئیات


آپارتمان اراک 2100ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/08/1392جزئیات


آپارتمان مهاجران بلوار ...76ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 72متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/08/1392جزئیات


مغازه اراک میدان شورا130ميليون
-طبقه زیرزمین
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/08/1392جزئیات