جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


@ مدیریت سایت اراک جامع @ جهت تبلیغات ثبت ملک وقیمت گذاری . شماره تماس:09183634163 کد: 0
* مشاور املاک اراک جامع* @رهن واجاره کمتراز 1 هفته @خریدو فروش کمتر از 1ماه کد: 1
در صورتی که شما خریدار یا فروشنده واقعی باشید مابقی با ما.... کارشناسی قیمت گذاری رایگان کد: 2
پیش فروش تعدادمحدودی آپارتمان درب بهترین نقطه آب وهوای شهر 32776612 کد: 0

مشاورین املاک جامع اراک
اشنابه مسائل فنی شهرسازی وانجام مراحل اداری درخصوص:نقل وانتقال*پروانه ساختمانی*عدم خلافی*پایان کار*تفکیک طبقاتی*عرصه وعیان*تجاری ومفاصاحساب*خریدوفروش*رهن واجاره املاک ومستغلات **امیدی 09188601169و09189616811تلفکس:32766812 تلفن:32776612-32776613

@مدیریت سایت اراک جامع@
جهت هما هنگی برای آگهی وتبلیغات درسایت اراک جامع ***** 09183634163*****

راهی نوع
همگام با شما تا انتها با ما همراه شوید صمیمی مطمئن توانا

گروه برقکاران جوان
اجراوراه اندازي وتعمير: *انواع تابلوهاي قدرت و فرمان *سرويس دهي برق كارگاه هاي صنتعتي *ماشين هاي صنعتي (جرثيقل.پرس و...) اميدي09183634163*شجاعي09189870080

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان مهاجران50ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک خ امام448ميليون
-طبقه اول-زيربنا 112متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک خرم178ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 83متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک رودکی130ميليون
-زيربنا 120متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک رودکی95ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 70متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک شریعتی374ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 65متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک شریعتی650ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 130متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک الهی...139ميليون
-طبقه اول-زيربنا 65متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی158ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 96متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی253ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی370ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک مدرس537ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 160متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک مصطفی خمی...385ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک میدان راه...250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک هپکو170ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


خانه اراک شریعتی160ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


خانه اراک شهرک نبئی250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


خانه اراک شهرک نبئی400ميليون
-زيربنا 250متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


خانه اراک فاطمیه700ميليون
-طبقه اول-زيربنا 70متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


خانه اراک میدان امام165ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


خانه اراک کرهرود220ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 87متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


زمین اراک نظم آباد150ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


مغازه اراک شهر صنعتی500ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


مغازه اراک طالقانی300ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


ویلا اراک خانه میران
-زيربنا 160متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک کرهرود75ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 68متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک سه راه اب...115ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 96متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک شریعتی200ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهدا صفری...
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک شریعتی600ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 170متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک کرهرود120ميليون
-طبقه اول-زيربنا 75متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک کرهرود75ميليون
-طبقه اول-زيربنا 70متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهدا صفری...40ميليون
-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک عباس آباد...400ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک حمید...140ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک گردو...300ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 137متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/11/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی152ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/11/1393جزئیات


آپارتمان مهاجران110ميليون
-طبقه اول-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/11/1393جزئیات


خانه اراک رودکی140ميليون
-طبقه اول-زيربنا 60متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/10/1393جزئیات


زمین اراک جاده تهران
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/10/1393جزئیات


زمین اراک مالک آباد61ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/10/1393جزئیات


خانه اراک طالقانی304ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/10/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهدای شعب...253ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
01/10/1393جزئیات


آپارتمان اراک ملک400ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
01/10/1393جزئیات


آپارتمان اراک شریعتی615ميليون
-طبقه اول-زيربنا 171متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
01/10/1393جزئیات


آپارتمان اراک شریعتی430ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
01/10/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهدا صفری...180ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
01/10/1393جزئیات


آپارتمان اراک شریعتی840ميليون
-طبقه اول-زيربنا 187متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
01/10/1393جزئیات


آپارتمان اراک شریعتی886ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 197متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
01/10/1393جزئیات


آپارتمان اراک شریعتی229ميليون
-طبقه اول-زيربنا 175متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
01/10/1393جزئیات