جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


@ مدیریت سایت اراک جامع @ جهت تبلیغات ثبت ملک وقیمت گذاری . شماره تماس:09183634163 کد: 0
* مشاور املاک اراک جامع* @رهن واجاره کمتراز 1 هفته @خریدو فروش کمتر از 1ماه کد: 1
در صورتی که شما خریدار یا فروشنده واقعی باشید مابقی با ما.... کارشناسی قیمت گذاری رایگان کد: 2

مشاورین املاک جامع اراک
اشنابه مسائل فنی شهرسازی وانجام مراحل اداری درخصوص:نقل وانتقال*پروانه ساختمانی*عدم خلافی*پایان کار*تفکیک طبقاتی*عرصه وعیان*تجاری ومفاصاحساب*خریدوفروش*رهن واجاره املاک ومستغلات **امیدی 09188601169و09189616811تلفکس:32766812 تلفن:32776612-32776613

@مدیریت سایت اراک جامع@
جهت هما هنگی برای آگهی وتبلیغات درسایت اراک جامع ***** 09183634163*****

راهی نوع
همگام با شما تا انتها با ما همراه شوید صمیمی مطمئن توانا

گروه برقکاران جوان
اجراوراه اندازي وتعمير: *انواع تابلوهاي قدرت و فرمان *سرويس دهي برق كارگاه هاي صنتعتي *ماشين هاي صنعتي (جرثيقل.پرس و...) اميدي09183634163*شجاعي09189870080

جدیدترین ملکهای ثبت شده


باغ اراک سردشت
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/06/1395جزئیات


خانه کوی فضیلت
-طبقه اول-زيربنا 140متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/06/1395جزئیات


خانه اراک رودکی110ميليون
-طبقه اول
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/06/1395جزئیات


خانه اراک طالقانی200ميليون
-طبقه اول-زيربنا 75متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/06/1395جزئیات


خانه اراک فوتبال80ميليون
-طبقه اول-زيربنا 75متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/06/1395جزئیات


زمین اراک خرم15ميليارد
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/06/1395جزئیات


زمین اراک خیابان امام20ميليارد
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/06/1395جزئیات


زمین اراک سردشت
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/06/1395جزئیات


سوله شازند قطب صنعتی با...700ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/06/1395جزئیات


مغازه اراک طالقانی
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/06/1395جزئیات


مغازه اراک طالقانی1ميليارد
-زيربنا 210متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
06/06/1395جزئیات


مغازه اراک میرزا شیرازی...
-زيربنا 17متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
06/06/1395جزئیات


مغازه اراک سه راه ارامن...646ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
06/06/1395جزئیات


مغازه اراک سه راه ارامن...981ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
06/06/1395جزئیات


خانه اراک کرهرود210ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
06/06/1395جزئیات


خانه اراک شهرک نبئی220ميليون
-طبقه اول-زيربنا 140متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
06/06/1395جزئیات


خانه اراک شهرک نبئی300ميليون
-زيربنا 120متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
06/06/1395جزئیات


خانه اراک رودکی65ميليون
-طبقه اول-زيربنا 70متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
06/06/1395جزئیات


خانه اراک شریعتی480تومان
-طبقه اول-زيربنا 95متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
06/06/1395جزئیات


خانه اراک آیت الله غفار...75ميليون
-طبقه اول-زيربنا 50متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
06/06/1395جزئیات


خانه اراک جهرم350ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


خانه اراک خرم420ميليون
-طبقه اول-زيربنا 118متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


خانه اراک داوران115ميليون
-طبقه اول
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


خانه اراک رودکی
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


باغ اراک شهدا صفری300ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


باغ اراک شهرک اندیشه1.3ميليارد
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


چهاردیواری اراک شازند750ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


خانه اراک شهدا صفری
-طبقه اول-زيربنا 93متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


خانه اراک شهرک گردو160ميليون
-طبقه اول-زيربنا 50متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


خانه اراک شهرک گردو90ميليون
-طبقه اول-زيربنا 70متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


خانه اراک شهرک مهاجران250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 160متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


خانه اراک رودکی65ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 55متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


خانه اراک رودکی110ميليون
-طبقه اول-زيربنا 56متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


خانه اراک رودکی190ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


خانه اراک طالقانی150ميليون
-طبقه اول-زيربنا 50متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


خانه اراک طالقانی200ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


خانه اراک طالقانی270تومان
-طبقه اول-زيربنا 83متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


خانه تهران رباط کریم170ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


خانه اراک میدان شریعتی
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


خانه اراک نمک کوریها400ميليون
-طبقه اول-زيربنا 79متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


زمین اراک شهدا صفری
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


زمین اراک شهدا صفری130تومان
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


زمین اراک شهرک نبئی
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


سوله اراک جاده قم300ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


زمین اراک رودکی265ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


زمین اراک روستا شهرجرد20ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


مغازه اراک سردشت195ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


مغازه اراک سردشت350ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


ویلا اراک سرای خمین100ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات


باغ اراک روستای گوار200ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1395جزئیات