جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


@ مدیریت سایت اراک جامع @ جهت تبلیغات ثبت ملک وقیمت گذاری . شماره تماس:09183634163 کد: 0
* مشاور املاک اراک جامع* @رهن واجاره کمتراز 1 هفته @خریدو فروش کمتر از 1ماه کد: 1
در صورتی که شما خریدار یا فروشنده واقعی باشید مابقی با ما.... کارشناسی قیمت گذاری رایگان کد: 2

مشاورین املاک جامع اراک
اشنابه مسائل فنی شهرسازی وانجام مراحل اداری درخصوص:نقل وانتقال*پروانه ساختمانی*عدم خلافی*پایان کار*تفکیک طبقاتی*عرصه وعیان*تجاری ومفاصاحساب*خریدوفروش*رهن واجاره املاک ومستغلات **امیدی 09188601169و09189616811تلفکس:32766812 تلفن:32776612-32776613

@مدیریت سایت اراک جامع@
جهت هما هنگی برای آگهی وتبلیغات درسایت اراک جامع ***** 09183634163*****

راهی نوع
همگام با شما تا انتها با ما همراه شوید صمیمی مطمئن توانا

گروه برقکاران جوان
اجراوراه اندازي وتعمير: *انواع تابلوهاي قدرت و فرمان *سرويس دهي برق كارگاه هاي صنتعتي *ماشين هاي صنعتي (جرثيقل.پرس و...) اميدي09183634163*شجاعي09189870080

جدیدترین ملکهای ثبت شده


خانه اراک محسنی
-طبقه اول
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1394جزئیات


خانه اراک مسکن430ميليون
-طبقه اول-زيربنا 220متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1394جزئیات


خانه اراک شهرک نبئی395ميليون
-طبقه اول-زيربنا 105متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1394جزئیات


مغازه اراک پل فرنگی
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1394جزئیات


مغازه اراک سه راه ابوذر...
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1394جزئیات


کلنگی اراک رودکی55ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1394جزئیات


آپارتمان اراک شهدا صفری...140ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 140متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک شهرک امین...99ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 75متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک شهرک گردو...235ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 103متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/08/1394جزئیات


خانه اراک میدان سرداران...552ميليون
-زيربنا 160متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/08/1394جزئیات


خانه اراک نمک کوریها1ميليارد
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/08/1394جزئیات


خانه اراک هپکو440ميليون
-طبقه اول-زيربنا 140متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/08/1394جزئیات


خانه اراک هپکو550ميليون
-زيربنا 150متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/08/1394جزئیات


خانه اراک کرهرود220ميليون
-طبقه اول-زيربنا 135متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/08/1394جزئیات


زمین اراک شهرک ابولفظل75ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/08/1394جزئیات


مغازه اراک پاساژ120ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/08/1394جزئیات


خانه اراک جهرم
-زيربنا 150متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/08/1394جزئیات


خانه اراک رودکی240ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/08/1394جزئیات


خانه اراک رودکی400ميليون
-زيربنا 240متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/08/1394جزئیات


خانه اراک سردشت320ميليون
-زيربنا 240متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/08/1394جزئیات


خانه اراک شهدا صفری230ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/08/1394جزئیات


ویلا اراک نظم آباد230ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/08/1394جزئیات


خانه اراک ضامنجان250ميليون
-زيربنا 130متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/08/1394جزئیات


خانه اراک طالقانی450ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/08/1394جزئیات


خانه اراک عباس آباد600ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/08/1394جزئیات


خانه اراک فاطمیه380ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک مسکن151ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 72متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک کرهرود110ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 88متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی136ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی294ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی100ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی140ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 70متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک شهرک پردی...130ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 65متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک شهرک صنای...246ميليون
-طبقه اول-زيربنا 133متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک شهرک گردو...108ميليون
-طبقه یازدهم-زيربنا 64متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک جنت270ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک شهدا صفری...70ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 60متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک شهرک گردو...189ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی159ميليون
-طبقه اول-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی164ميليون
-طبقه اول-زيربنا 97متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی164ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 94متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی122ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 70متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک قنات ناصر...76ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 64متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی140ميليون
-طبقه اول-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1394جزئیات


آپارتمان تهران شهرک اند...70ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 65متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک پورمحسن356ميليون
-طبقه اول-زيربنا 115متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی140ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی136ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی183ميليون
-طبقه اول-زيربنا 108متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/08/1394جزئیات


آپارتمان اراک خرم140ميليون
-طبقه اول-زيربنا 52متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/08/1394جزئیات