جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


@ مدیریت سایت اراک جامع @ جهت تبلیغات ثبت ملک وقیمت گذاری . شماره تماس:09183634163 کد: 0
* مشاور املاک اراک جامع* @رهن واجاره کمتراز 1 هفته @خریدو فروش کمتر از 1ماه کد: 1
در صورتی که شما خریدار یا فروشنده واقعی باشید مابقی با ما.... کارشناسی قیمت گذاری رایگان کد: 2

مشاورین املاک جامع اراک
اشنابه مسائل فنی شهرسازی وانجام مراحل اداری درخصوص:نقل وانتقال*پروانه ساختمانی*عدم خلافی*پایان کار*تفکیک طبقاتی*عرصه وعیان*تجاری ومفاصاحساب*خریدوفروش*رهن واجاره املاک ومستغلات **امیدی 09188601169و09189616811تلفکس:32766812 تلفن:32776612-32776613

@مدیریت سایت اراک جامع@
جهت هما هنگی برای آگهی وتبلیغات درسایت اراک جامع ***** 09183634163*****

راهی نوع
همگام با شما تا انتها با ما همراه شوید صمیمی مطمئن توانا

گروه برقکاران جوان
اجراوراه اندازي وتعمير: *انواع تابلوهاي قدرت و فرمان *سرويس دهي برق كارگاه هاي صنتعتي *ماشين هاي صنعتي (جرثيقل.پرس و...) اميدي09183634163*شجاعي09189870080

جدیدترین ملکهای ثبت شده


خانه مهاجران.پالایشگاه...180ميليون
-طبقه اول-زيربنا 135متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
30/07/1393جزئیات


خانه اراک 20متری فوتبال...150ميليون
-طبقه اول-زيربنا 70متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1393جزئیات


خانه اراک خ مشهد250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1393جزئیات


خانه اراک رودکی600ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک کرهرود150ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1393جزئیات


خانه اراک شهرک آزادگان265ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1393جزئیات


خانه مهاجران. فضیلت160ميليون
-طبقه اول-زيربنا 130متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1393جزئیات


مغازه اراک قائم مقام380ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1393جزئیات


ویلا اراک خانه میران200ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک سه راه ار...130ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 54متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
27/07/1393جزئیات


آپارتمان مها جران,فضیل...79ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 79متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک خانه میرا...450ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 260متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک میدان راه...124ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 60متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


خانه اراک رودکی750ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


خانه اراک شهدا صفری1.6ميليارد
-طبقه اول-زيربنا 185متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


خانه اراک شهدا صفری82ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 60متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


خانه اراک شهدای شعبان410ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


خانه اراک رودکی190ميليون
-طبقه اول-زيربنا 70متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


خانه اراک رودکی190ميليون
-طبقه اول-زيربنا 75متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


گاراژ و مغازه اراک میدا...3.3ميليارد
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


باغ آستانه50ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


خانه اراک ضامنجان400ميليون
-طبقه اول-زيربنا 450متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


خانه اراک طالقانی200ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


زمین باغ بر آفتاب14ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


زمین اراک خانه میران176ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


زمین اراک شهدا صفری399ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


زمین اراک کرهرود162ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


زمین خنداب خنداب480ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک کرهرود130ميليون
-طبقه اول-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک مسکن180ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 76متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک کرهرود167ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک خرم336ميليون
-طبقه اول-زيربنا 105متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک قائم مقام...157ميليون
-طبقه اول-زيربنا 75متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی148ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی155ميليون
-طبقه اول-زيربنا 94متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی164ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 93متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی177ميليون
-طبقه اول-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی180ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک جنت250ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 95متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک جهرم210ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک شریعتی290ميليون
-طبقه اول-زيربنا 115متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک امین...127ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک اندی...120ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک اندی...155ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی112ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک مسکن سردش...220ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/07/1393جزئیات


آپارتمان فرمهین فرمهین....50ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 60متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک کرهرود112ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 75متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی180ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/07/1393جزئیات


سوئیت اراک میدان امام216ميليون
-طبقه اول-زيربنا 108متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک 2100ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/08/1392جزئیات


آپارتمان اراک میرزای شی...291ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 97متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/08/1392جزئیات


آپارتمان مهاجران بلوار ...76ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 72متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/08/1392جزئیات


مغازه اراک میدان شورا130ميليون
-طبقه زیرزمین
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/08/1392جزئیات