جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


@ مدیریت سایت اراک جامع @ جهت تبلیغات ثبت ملک وقیمت گذاری . شماره تماس:09183634163 کد: 0
* مشاور املاک اراک جامع* @رهن واجاره کمتراز 1 هفته @خریدو فروش کمتر از 1ماه کد: 1
در صورتی که شما خریدار یا فروشنده واقعی باشید مابقی با ما.... کارشناسی قیمت گذاری رایگان کد: 2

مشاورین املاک جامع اراک
اشنابه مسائل فنی شهرسازی وانجام مراحل اداری درخصوص:نقل وانتقال*پروانه ساختمانی*عدم خلافی*پایان کار*تفکیک طبقاتی*عرصه وعیان*تجاری ومفاصاحساب*خریدوفروش*رهن واجاره املاک ومستغلات **امیدی 09188601169و09189616811تلفکس:32766812 تلفن:32776612-32776613

@مدیریت سایت اراک جامع@
جهت هما هنگی برای آگهی وتبلیغات درسایت اراک جامع ***** 09183634163*****

راهی نوع
همگام با شما تا انتها با ما همراه شوید صمیمی مطمئن توانا

گروه برقکاران جوان
اجراوراه اندازي وتعمير: *انواع تابلوهاي قدرت و فرمان *سرويس دهي برق كارگاه هاي صنتعتي *ماشين هاي صنعتي (جرثيقل.پرس و...) اميدي09183634163*شجاعي09189870080

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان اراک شهرک گردو...180ميليون
-طبقه نهم-زيربنا 95متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/01/1395جزئیات


آپارتمان اراک شهرک اندی...110ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 83متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/01/1395جزئیات


خانه اراک رودکی
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/01/1395جزئیات


خانه اراک سردشت390ميليون
-طبقه اول-زيربنا 230متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/01/1395جزئیات


خانه اراک شهرک نبئی260ميليون
-طبقه اول-زيربنا 140متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/01/1395جزئیات


خانه اراک طالقانی340ميليون
-زيربنا 110متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/01/1395جزئیات


خانه اراک عباس آباد325ميليون
-طبقه اول-زيربنا 123متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/01/1395جزئیات


زمین اراک روستایی120ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/01/1395جزئیات


خانه اراک شهرک نبئی300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 140متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/01/1395جزئیات


خانه اراک شهر امیر کبیر...60ميليون
-طبقه اول-زيربنا 160متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/01/1395جزئیات


خانه اراک شهرک گردو480ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/01/1395جزئیات


خانه اراک رودکی128ميليون
-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/01/1395جزئیات


آپارتمان اراک شهرک بعثت...450ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/01/1395جزئیات


آپارتمان اراک میدان اما...370ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/01/1395جزئیات


زمین اراک مرزیجران29ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/01/1395جزئیات


مرغداری اراک محدوده میق...990ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/01/1395جزئیات


مغازه اراک عباس آباد150ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/01/1395جزئیات


مغازه اراک قائم مقام
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/01/1395جزئیات


کلنگی اراک خ امام2ميليارد
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/01/1395جزئیات


مغازه اراک پاساژ90ميليون
-طبقه اول-زيربنا 8متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/01/1395جزئیات


خانه اراک رودکی260ميليون
-طبقه اول-زيربنا 75متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/01/1395جزئیات


خانه اراک رودکی300ميليون
-زيربنا 105متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/01/1395جزئیات


خانه اراک شهدای شعبان450ميليون
-طبقه اول-زيربنا 140متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/01/1395جزئیات


زمین اراک شهرک گردو196ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/01/1395جزئیات


خانه اراک قائم مقام280ميليون
-طبقه اول-زيربنا 65متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/01/1395جزئیات


خانه اراک مسکن350ميليون
-طبقه اول-زيربنا 140متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/01/1395جزئیات


خانه اراک هپکو300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/01/1395جزئیات


زمین اراک سنجان240ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/01/1395جزئیات


خانه اراک شهدای شعبان140ميليون
-طبقه اول-زيربنا 65متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/01/1395جزئیات


خانه اراک طالقانی320ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/01/1395جزئیات


خانه اراک رودکی240ميليون
-طبقه اول-زيربنا 75متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/01/1395جزئیات


باغ اراک جاده تهران350ميليون
-زيربنا 60متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/01/1395جزئیات


خانه نیلوفر250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 150متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/01/1395جزئیات


زمین شازند شازند250ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/01/1395جزئیات


آپارتمان اراک کرهرود117ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات


آپارتمان اراک کرهرود59ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 45متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات


آپارتمان اراک شهرک گردو...130ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 83متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات


آپارتمان اراک شهرک مشاو...109ميليون
-طبقه اول-زيربنا 77متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی114ميليون
-طبقه اول-زيربنا 67متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی138ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 66متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی180ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی218ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 115متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات


آپارتمان اراک عباس آباد...
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات


آپارتمان بسیجیان73ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات


آپارتمان اراک جهانگیری160ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات


آپارتمان اراک رودکی85ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 62متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات


آپارتمان اراک شریعتی217ميليون
-طبقه اول-زيربنا 75متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات


آپارتمان اراک شهدا صفری...140ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات


آپارتمان اراک شهرک الهی...126ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات


دفتر کار اراک طالقانی250ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات