جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


@ مدیریت سایت اراک جامع @ جهت تبلیغات ثبت ملک وقیمت گذاری . شماره تماس:09183634163 کد: 0
* مشاور املاک اراک جامع* @رهن واجاره کمتراز 1 هفته @خریدو فروش کمتر از 1ماه کد: 1
در صورتی که شما خریدار یا فروشنده واقعی باشید مابقی با ما.... کارشناسی قیمت گذاری رایگان کد: 2

مشاورین املاک جامع اراک
اشنابه مسائل فنی شهرسازی وانجام مراحل اداری درخصوص:نقل وانتقال*پروانه ساختمانی*عدم خلافی*پایان کار*تفکیک طبقاتی*عرصه وعیان*تجاری ومفاصاحساب*خریدوفروش*رهن واجاره املاک ومستغلات **امیدی 09188601169و09189616811تلفکس:32766812 تلفن:32776612-32776613

@مدیریت سایت اراک جامع@
جهت هما هنگی برای آگهی وتبلیغات درسایت اراک جامع ***** 09183634163*****

راهی نوع
همگام با شما تا انتها با ما همراه شوید صمیمی مطمئن توانا

گروه برقکاران جوان
اجراوراه اندازي وتعمير: *انواع تابلوهاي قدرت و فرمان *سرويس دهي برق كارگاه هاي صنتعتي *ماشين هاي صنعتي (جرثيقل.پرس و...) اميدي09183634163*شجاعي09189870080

جدیدترین ملکهای ثبت شده


خانه اراک رودکی
-طبقه اول-زيربنا 105متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/05/1394جزئیات


خانه اراک رودکی200ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/05/1394جزئیات


خانه اراک رودکی240ميليون
-طبقه اول-زيربنا 150متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/05/1394جزئیات


خانه اراک شهدا صفری
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/05/1394جزئیات


خانه اراک طالقانی135ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/05/1394جزئیات


خانه اراک طالقانی280ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/05/1394جزئیات


خانه اراک فوتبال250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/05/1394جزئیات


خانه اراک میدان انقلاب200ميليون
-طبقه اول-زيربنا 75متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/05/1394جزئیات


زمین اراک جاده گوار234ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/05/1394جزئیات


زمین اراک حاجی آباد240ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/05/1394جزئیات


زمین اراک شهدا صفری
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/05/1394جزئیات


زمین اراک کرهرود120ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/05/1394جزئیات


مغازه اراک شریعتی200ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/05/1394جزئیات


مغازه اراک طالقانی450ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/05/1394جزئیات


آپارتمان اراک پردیس یک119ميليون
-طبقه اول-زيربنا 63متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/04/1394جزئیات


آپارتمان اراک شهر صنعتی...140ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 96متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/04/1394جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی350ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 160متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/04/1394جزئیات


آپارتمان اراک شهرک گردو...100ميليون
-طبقه اول-زيربنا 57متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/04/1394جزئیات


آپارتمان اراک رودکی120ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 60متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/04/1394جزئیات


آپارتمان اراک 165ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 68متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/04/1394جزئیات


آپارتمان اراک شهدک مهاج...75تومان
-طبقه اول-زيربنا 79متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/04/1394جزئیات


آپارتمان اراک عباس آباد...525ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 150متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/04/1394جزئیات


خانه اراک رودکی250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 75متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/04/1394جزئیات


آپارتمان اراک 20متری فو...60ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/03/1394جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی23م رهن 10ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 88متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
31/02/1394جزئیات


دفتر کار اراک شریعتی50م رهن 250ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
31/02/1394جزئیات


دفتر کار اراک طالقانی10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
31/02/1394جزئیات


دفتر کار اراک طالقانی3م رهن 450ت اجاره
مسکن اراک جامع2776612_0861
31/02/1394جزئیات


مغازه اراک میدان امام5م رهن 750ت اجاره
مسکن اراک جامع2776612_0861
31/02/1394جزئیات


مغازه اراک طالقانی20م رهن 2.5م اجاره
مسکن اراک جامع2776612_0861
31/02/1394جزئیات


مغازه اراک میدان شهدا540ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
30/02/1394جزئیات


زمین اراک خ امام624ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
30/02/1394جزئیات


زمین اراک روستای گلشن آ...995ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
30/02/1394جزئیات


زمین اراک جاده گوار65ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
30/02/1394جزئیات


خانه اراک رودکی430ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
30/02/1394جزئیات


خانه اراک شهدا صفری100ميليون
-طبقه اول-زيربنا 60متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
30/02/1394جزئیات


خانه اراک شهرک جدید امی...35ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
30/02/1394جزئیات


خانه اراک شهرک گردو245ميليون
-طبقه اول-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
30/02/1394جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی158ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
30/02/1394جزئیات


آپارتمان اراک نمک کوریه...230ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 92متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
30/02/1394جزئیات


آپارتمان اراک رودکی165ميليون
-طبقه اول-زيربنا 75متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
30/02/1394جزئیات


آپارتمان اراک شهرک اندی...105ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
30/02/1394جزئیات


آپارتمان اراک شهر صنعتی...412ميليون
-طبقه دهم-زيربنا 165متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/02/1394جزئیات


آپارتمان اراک انوری312ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/02/1394جزئیات


آپارتمان اراک هپکو265ميليون
-طبقه اول-زيربنا 107متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/02/1394جزئیات


زمین اراک جاده میقان55ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/02/1394جزئیات


زمین اراک کرهرود260ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/02/1394جزئیات


زمین اراک شهدا صفری94ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/02/1394جزئیات


زمین اراک ملک آباد30ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/02/1394جزئیات


آپارتمان اراک شهرک اندی...120ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 87متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/02/1394جزئیات