جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


@ مدیریت سایت اراک جامع @ جهت تبلیغات ثبت ملک وقیمت گذاری . شماره تماس:09183634163 کد: 0
* مشاور املاک اراک جامع* @رهن واجاره کمتراز 1 هفته @خریدو فروش کمتر از 1ماه کد: 1
در صورتی که شما خریدار یا فروشنده واقعی باشید مابقی با ما.... کارشناسی قیمت گذاری رایگان کد: 2

مشاورین املاک جامع اراک
اشنابه مسائل فنی شهرسازی وانجام مراحل اداری درخصوص:نقل وانتقال*پروانه ساختمانی*عدم خلافی*پایان کار*تفکیک طبقاتی*عرصه وعیان*تجاری ومفاصاحساب*خریدوفروش*رهن واجاره املاک ومستغلات **امیدی 09188601169و09189616811تلفکس:32766812 تلفن:32776612-32776613

@مدیریت سایت اراک جامع@
جهت هما هنگی برای آگهی وتبلیغات درسایت اراک جامع ***** 09183634163*****

راهی نوع
همگام با شما تا انتها با ما همراه شوید صمیمی مطمئن توانا

گروه برقکاران جوان
اجراوراه اندازي وتعمير: *انواع تابلوهاي قدرت و فرمان *سرويس دهي برق كارگاه هاي صنتعتي *ماشين هاي صنعتي (جرثيقل.پرس و...) اميدي09183634163*شجاعي09189870080

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان اراک جهانگیری90ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک فوتبال65ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 60متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/09/1393جزئیات


خانه اراک کرهرود250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 98متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی154ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی186ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 93متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک سبحانی420ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 140متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک شریعتی216ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهدای شعب...239ميليون
-طبقه اول-زيربنا 104متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهر صنعتی...110ميليون
-طبقه اول-زيربنا 65متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک اندی...110ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1393جزئیات


آپارتمان اراک انبار جها...184ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1393جزئیات


خانه اراک رودکی260ميليون
-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
28/08/1393جزئیات


خانه اراک رودکی288ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
28/08/1393جزئیات


خانه اراک شهرک گردو170ميليون
-طبقه اول-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
28/08/1393جزئیات


خانه اراک شهرک نبئی250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 150متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
28/08/1393جزئیات


زمین اراک کرهرود235ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
28/08/1393جزئیات


زمین شازند شازند500ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
28/08/1393جزئیات


مغازه اراک شریعتی400ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
28/08/1393جزئیات


کارگاه ودفتر کار اراک س...515ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
28/08/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی156ميليون
-طبقه اول-زيربنا 92متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/08/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی158ميليون
-طبقه اول-زيربنا 88متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/08/1393جزئیات


آپارتمان اراک هپکو299ميليون
-طبقه اول-زيربنا 107متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/08/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی149ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 67متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/08/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک پردی...148ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/08/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک اندی...110ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 87متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/08/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک الهی...136ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 68متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/08/1393جزئیات


آپارتمان اراک شریعتی490ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 175متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/08/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهدا صفری...95ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 75متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/08/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک گردو...180ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/08/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک اندی...45ميليون
-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/08/1393جزئیات


آپارتمان اراک سبحانی258ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 103متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/08/1393جزئیات


آپارتمان اراک کرهرود130ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 77متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/08/1393جزئیات


آپارتمان اراک کرهرود87ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 70متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/08/1393جزئیات


خانه مهاجران.پالایشگاه...180ميليون
-طبقه اول-زيربنا 135متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
30/07/1393جزئیات


خانه اراک 20متری فوتبال...150ميليون
-طبقه اول-زيربنا 70متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1393جزئیات


خانه اراک خ مشهد250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1393جزئیات


خانه مهاجران. فضیلت160ميليون
-طبقه اول-زيربنا 130متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1393جزئیات


خانه اراک رودکی600ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک کرهرود150ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1393جزئیات


خانه اراک شهرک آزادگان265ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1393جزئیات


ویلا اراک خانه میران200ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1393جزئیات


مغازه اراک قائم مقام380ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک سه راه ار...130ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 54متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
27/07/1393جزئیات


آپارتمان مها جران,فضیل...79ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 79متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک میدان راه...124ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 60متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


خانه اراک رودکی750ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


خانه اراک شهدا صفری1.6ميليارد
-طبقه اول-زيربنا 185متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


خانه اراک شهدای شعبان440ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


زمین اراک خانه میران176ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


زمین اراک کرهرود162ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات


آپارتمان اراک میرزای شی...291ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 97متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/08/1392جزئیات


آپارتمان اراک 2100ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/08/1392جزئیات


آپارتمان مهاجران بلوار ...76ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 72متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/08/1392جزئیات


مغازه اراک میدان شورا130ميليون
-طبقه زیرزمین
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/08/1392جزئیات