جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


@ مدیریت سایت اراک جامع @ جهت تبلیغات ثبت ملک وقیمت گذاری . شماره تماس:09183634163 کد: 0
* مشاور املاک اراک جامع* @رهن واجاره کمتراز 1 هفته @خریدو فروش کمتر از 1ماه کد: 1
در صورتی که شما خریدار یا فروشنده واقعی باشید مابقی با ما.... کارشناسی قیمت گذاری رایگان کد: 2

مشاورین املاک جامع اراک
اشنابه مسائل فنی شهرسازی وانجام مراحل اداری درخصوص:نقل وانتقال*پروانه ساختمانی*عدم خلافی*پایان کار*تفکیک طبقاتی*عرصه وعیان*تجاری ومفاصاحساب*خریدوفروش*رهن واجاره املاک ومستغلات **امیدی 09188601169و09189616811تلفکس:32766812 تلفن:32776612-32776613

@مدیریت سایت اراک جامع@
جهت هما هنگی برای آگهی وتبلیغات درسایت اراک جامع ***** 09183634163*****

راهی نوع
همگام با شما تا انتها با ما همراه شوید صمیمی مطمئن توانا

گروه برقکاران جوان
اجراوراه اندازي وتعمير: *انواع تابلوهاي قدرت و فرمان *سرويس دهي برق كارگاه هاي صنتعتي *ماشين هاي صنعتي (جرثيقل.پرس و...) اميدي09183634163*شجاعي09189870080

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان مهاجران118ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 155متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک احدی264ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 98متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک خ راه آهن...15م رهن 350ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی10م رهن 700ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی25م رهن 10ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 104متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی35م رهن 10ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/06/1393جزئیات


خانه اراک خ امام3.5ميليارد
-طبقه اول-زيربنا 135متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/06/1393جزئیات


خانه اراک خ دانشگاه290ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/06/1393جزئیات


زمین اراک کرهرود107ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/06/1393جزئیات


مغازه اراک کرهرود600ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
19/06/1393جزئیات


خانه اراک مسکن,سردشت520ميليون
-طبقه اول-زيربنا 130متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
19/06/1393جزئیات


خانه اراک خ امام250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/06/1393جزئیات


خانه اراک شهرک امیر کبی...700ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 108متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/06/1393جزئیات


زمین اراک انوری61ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/06/1393جزئیات


زمین اراک شهدا صفری238ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/06/1393جزئیات


زمین اراک شهدا صفری48ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/06/1393جزئیات


زمین اراک مسکن1ميليارد
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک کرهرود115ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک میدان راه...170ميليون
-زيربنا 110متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک اندی...115ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 84متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک گردو...106ميليون
-طبقه اول-زيربنا 55متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/06/1393جزئیات


آپارتمان مسکن مهر50ميليون
-طبقه اول-زيربنا 81متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/06/1393جزئیات


آپارتمان مشیریه150ميليون
-طبقه اول-زيربنا 53متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک رودکی170ميليون
-طبقه اول-زيربنا 75متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک سردشت49ميليون
-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک شریعتی187ميليون
-طبقه اول-زيربنا 75متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهدا صفری...60ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 56متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک شریعتی410ميليون
-طبقه نهم-زيربنا 108متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک گردو...116ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 54متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک گردو...106ميليون
-طبقه اول-زيربنا 55متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی160ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی179ميليون
-طبقه اول-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی200ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک کرهرود112ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/06/1393جزئیات


آپارتمان چالوس بعداز پل...164ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/06/1393جزئیات


خانه اراک رودکی250ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/06/1393جزئیات


خانه اراک رودکی420ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/06/1393جزئیات


زمین اراک جهرم
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/06/1393جزئیات


دفتر کار اراک طالقانی150ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 50متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک شریعتی532ميليون
-طبقه اول-زيربنا 140متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
08/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهر صنعتی...180ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 127متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
08/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک راه آهن266ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 95متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
06/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک میدان اما...139ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
06/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک کرهرود144ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
06/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک کرهرود80ميليون
-طبقه اول-زيربنا 70متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
06/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک مسکن387ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 125متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک نمک کوریه...140ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک شریعتی378ميليون
-طبقه نهم-زيربنا 108متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک خرم250ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 104متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک خرم326ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1393جزئیات


آپارتمان اراک 2100ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/08/1392جزئیات


آپارتمان اراک میرزای شی...291ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 97متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/08/1392جزئیات


آپارتمان مهاجران بلوار ...76ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 72متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/08/1392جزئیات


مغازه اراک میدان شورا130ميليون
-طبقه زیرزمین
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/08/1392جزئیات