جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


@ مدیریت سایت اراک جامع @ جهت تبلیغات ثبت ملک وقیمت گذاری . شماره تماس:09183634163 کد: 0
* مشاور املاک اراک جامع* @رهن واجاره کمتراز 1 هفته @خریدو فروش کمتر از 1ماه کد: 1
در صورتی که شما خریدار یا فروشنده واقعی باشید مابقی با ما.... کارشناسی قیمت گذاری رایگان کد: 2
مثل لحظه ای که باغ, در ترنم ترانه شکوفا میشود, غرق در شکوفه میشود روزگارتان بهـار لحظه هایتان پر از شکوفـه باد. سال نـو مبارک کد: 1
مثل لحظه ای که باغ, در ترنم ترانه شکوفا میشود, غرق در شکوفه میشود روزگارتان بهـار لحظه هایتان پر از شکوفـه باد. سال نـو مبارک کد: 1

مشاورین املاک جامع اراک
اشنابه مسائل فنی شهرسازی وانجام مراحل اداری درخصوص:نقل وانتقال*پروانه ساختمانی*عدم خلافی*پایان کار*تفکیک طبقاتی*عرصه وعیان*تجاری ومفاصاحساب*خریدوفروش*رهن واجاره املاک ومستغلات **امیدی 09188601169و09189616811تلفکس:32766812 تلفن:32776612-32776613

@مدیریت سایت اراک جامع@
جهت هما هنگی برای آگهی وتبلیغات درسایت اراک جامع ***** 09183634163*****

راهی نوع
همگام با شما تا انتها با ما همراه شوید صمیمی مطمئن توانا

گروه برقکاران جوان
اجراوراه اندازي وتعمير: *انواع تابلوهاي قدرت و فرمان *سرويس دهي برق كارگاه هاي صنتعتي *ماشين هاي صنعتي (جرثيقل.پرس و...) اميدي09183634163*شجاعي09189870080


جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان اراک شهرک گردو...100ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 70متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/01/1394جزئیات


خانه اراک سردشت350ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 200متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/01/1394جزئیات


خانه اراک طالقانی300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 150متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/01/1394جزئیات


زمین اراک طالقانی340ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/01/1394جزئیات


مغازه اراک جهرم150ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/01/1394جزئیات


مغازه اراک شریعتی450ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


مغازه اراک شهرک ابوافظل...40ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


خانه مهاجران140ميليون
-زيربنا 188متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


خانه اراک شهرک پردیس
-طبقه اول-زيربنا 93متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


خانه اراک شهرک گردو168ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


خانه اراک شهرک گردو530ميليون
-طبقه پیلوت-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


خانه اراک شهرک گردو620ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


خانه اراک شهرک نبئی450ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


زمین اراک طالقانی464ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


زمین اراک طالقانی494ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


زمین اراک کرهرود30ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


زمین چهار دیواری اراک ج...320ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


زمین کشاورزی آستانه1.5ميليارد
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


زمین کشاورزی اراک شازند...1.6ميليارد
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


گاوداری و باغ اراک فراه...1.6ميليارد
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


گلخانه اراک امان آباد385ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


خانه اراک طالقانی60ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


خانه اراک فوتبال45ميليون
-طبقه اول-زيربنا 50متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


خانه اراک هپکو310ميليون
-طبقه اول-زيربنا 70متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


خانه اراک کرهرود120ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


خانه ومغازه اراک رودکی300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 70متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


خانه ومغازه اراک طالقان...4ميليارد
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


زمین اراک جاده تهران385ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


زمین اراک سه راه خمین35ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


زمین اراک شهدا صفری700ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


خانه اراک سنجان105ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


خانه اراک شریعتی300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 70متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


خانه اراک ادیب230ميليون
-طبقه اول-زيربنا 60متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


خانه اراک جنت1.9ميليارد
-طبقه اول-زيربنا 270متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


خانه اراک جنت928ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


خانه اراک جهرم1.73ميليارد
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


خانه اراک رودکی180ميليون
-طبقه اول-زيربنا 60متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/01/1394جزئیات


خانه اراک شریعتی650ميليون
-طبقه اول-زيربنا 95متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/12/1393جزئیات


خانه مهاجران300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 156متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/12/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک گردو...120ميليون
-طبقه اول-زيربنا 60متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک مشاو...181ميليون
-طبقه اول-زيربنا 98متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی142ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 79متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی151ميليون
-طبقه اول-زيربنا 84متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی170ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات


آپارتمان اراک پل فرنگی360ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 108متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات


آپارتمان اراک جنت417ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 116متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات


آپارتمان اراک خ امام161ميليون
-طبقه اول-زيربنا 70متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهر صنعتی...232ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 108متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک اندی...110ميليون
-طبقه اول-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات


آپارتمان اراک شهرک پردی...135ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 67متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات