جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


@ مدیریت سایت اراک جامع @ جهت تبلیغات ثبت ملک وقیمت گذاری . شماره تماس:09183634163 کد: 0
* مشاور املاک اراک جامع* @رهن واجاره کمتراز 1 هفته @خریدو فروش کمتر از 1ماه کد: 1
در صورتی که شما خریدار یا فروشنده واقعی باشید مابقی با ما.... کارشناسی قیمت گذاری رایگان کد: 2

مشاورین املاک جامع اراک
اشنابه مسائل فنی شهرسازی وانجام مراحل اداری درخصوص:نقل وانتقال*پروانه ساختمانی*عدم خلافی*پایان کار*تفکیک طبقاتی*عرصه وعیان*تجاری ومفاصاحساب*خریدوفروش*رهن واجاره املاک ومستغلات **امیدی 09188601169و09189616811تلفکس:32766812 تلفن:32776612-32776613

@مدیریت سایت اراک جامع@
جهت هما هنگی برای آگهی وتبلیغات درسایت اراک جامع ***** 09183634163*****

راهی نوع
همگام با شما تا انتها با ما همراه شوید صمیمی مطمئن توانا

گروه برقکاران جوان
اجراوراه اندازي وتعمير: *انواع تابلوهاي قدرت و فرمان *سرويس دهي برق كارگاه هاي صنتعتي *ماشين هاي صنعتي (جرثيقل.پرس و...) اميدي09183634163*شجاعي09189870080

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان اراک کرهرود100ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/05/1395جزئیات


خانه اراک پور محسن300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/05/1395جزئیات


خانه اراک راهزان500ميليون
-طبقه اول-زيربنا 60متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/05/1395جزئیات


خانه اراک شریعتی2.6ميليارد
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/05/1395جزئیات


خانه اراک شهر صنعتی2.2ميليارد
-طبقه اول-زيربنا 275متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/05/1395جزئیات


زمین اراک شریعتی1.1ميليارد
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/05/1395جزئیات


زمین اراک ساری4.5ميليارد
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/05/1395جزئیات


زمین اراک کیلومتر جاده ...230ميليون
-زيربنا 140متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/05/1395جزئیات


خانه اراک شریعتی1.2ميليارد
-طبقه سوم-زيربنا 182متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/05/1395جزئیات


خانه اراک حافظیه548ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
05/05/1395جزئیات


زمین کشاورزی حسین آباد...800ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
05/05/1395جزئیات


زمین اراک کرهرود150ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
05/05/1395جزئیات


مغازه اراک عباس آباد1ميليارد
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/05/1395جزئیات


ویلا اراک خانه میران
-زيربنا 300متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/05/1395جزئیات


خانه اراک رودکی300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/05/1395جزئیات


آپارتمان اراک طالقانی2ميليارد
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/05/1395جزئیات


خانه اراک شریعتی280ميليون
-طبقه اول-زيربنا 70متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/05/1395جزئیات


خانه اراک کرهرود80ميليون
-زيربنا 73متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/05/1395جزئیات


دفتر کار اراک جهانگیری270ميليون
-زيربنا 60متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


خانه اراک شهرک نبئی270ميليون
-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


خانه اراک طالقانی210ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


خانه اراک طالقانی250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


خانه اراک فاطمیه
-طبقه اول-زيربنا 125متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


خانه اراک مسکن سردشت300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 130متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


خانه اراک مسکن330ميليون
-زيربنا 130متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


خانه اراک مسکن350ميليون
-زيربنا 200متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


خانه اراک شهدا صفری150ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


آپارتمان اراک جاده خندا...1.7ميليارد
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


خانه اراک آیت الله غفار...350ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


خانه اراک سبحانی400ميليون
-زيربنا 110متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


خانه اراک رودکی130ميليون
-طبقه اول-زيربنا 65متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


خانه اراک خرم500ميليون
-زيربنا 200متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


خانه اراک جهانگیری300ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


خانه اراک حاجی آباد200ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


مغازه اراک میدان شهدا22ميليون
-زيربنا 29متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


مغازه اراک میدان شورا587ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


خانه اراک میدان امام حس...340ميليون
-زيربنا 84متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


سوله اراک حاجی آباد600ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


مغازه اراک شهرک پردیس436ميليون
-زيربنا 45متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


مغازه اراک طالقانی285ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


زمین اراک سردشت1.45ميليارد
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


زمین اراک هپکو600ميليون
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/05/1395جزئیات


خانه اراک انتهای خ امام...300ميليون
-زيربنا 240متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
31/04/1395جزئیات


خانه اراک جاده ضامنجان65ميليون
-زيربنا 71متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
31/04/1395جزئیات


باغ اراک سه راه خمین30ميليون
-زيربنا 750متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
31/04/1395جزئیات


خانه اراک شهر ک مهاجران...330ميليون
-زيربنا 200متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
31/04/1395جزئیات


خانه اراک شریعتی490ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 200متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
31/04/1395جزئیات


خانه اراک شریعتی500ميليون
-زيربنا 160متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
31/04/1395جزئیات


خانه اراک مصطفی خمینی580ميليون
-زيربنا 140متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
31/04/1395جزئیات


خانه اراک طالقانی165ميليون
-زيربنا 180متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
31/04/1395جزئیات