آپارتمان فروش بانک اطلاعات مشاورین املاک اراك جامع

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه چهارم-زيربنا 80متر- 2خوابه

336ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/02/1398جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه پنجم-زيربنا 94متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

329ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/02/1398جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

280ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/02/1398جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه چهارم-زيربنا 82متر- 2خوابه

328ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/02/1398جزئیات

آپارتمان اراک شهرک اندی...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه

382ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/02/1398جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه اول-زيربنا 118متر- 2خوابه - نوساز

590ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/02/1398جزئیات

آپارتمان اراک شهرک نبئی...

طبقه ششم-زيربنا 132متر- 2خوابه - نوساز

470ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/02/1398جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه پنجم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

435ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/02/1398جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه چهارم-زيربنا 82متر- 2خوابه

350ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

12/02/1398جزئیات

آپارتمان اراک طالقانی

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

472ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

31/01/1398جزئیات

آپارتمان اراک شهرک الهی...

طبقه همکف-زيربنا 44متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 12سال

200ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

31/01/1398جزئیات

آپارتمان اراک خ امام

طبقه دوم-زيربنا 82متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

مسکن اراک جامع086-2776612

31/01/1398جزئیات

آپارتمان اراک میرزای شی...

طبقه اول-زيربنا 89متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 8سال

480ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

31/01/1398جزئیات

آپارتمان اراک شهرک کوثر...

طبقه چهارم-زيربنا 82متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

270ميليون
مسکن اراک جامع086-2776612

31/01/1398جزئیات

آپارتمان اراک شهرک اندی...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه

مسکن اراک جامع086-2776612

31/01/1398جزئیات